Nieuwbouw Rotterdam Business School

SMT Bouw & Vastgoed is voor Hogeschool Rotterdam met de realisatie van de Rotterdam Business School begonnen. De nieuwbouw van 12.000 m2 komt aan de Kralingse Zoom grenzend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bedrijventerrein Brainpark. De bouwstart vond op 29 april plaats.

Het nieuwe multifunctionele onderwijsgebouw huisvest alle economische en bedrijfskundige opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Verouderde bouwdelen van in totaal 4.700 m2 worden gesloopt en maken plaats voor 12.000 m2 bvo nieuwbouw. Het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter maakt van vier bestaande gebouwdelen één campusgebouw door gebruik te maken van twee koppelstukken tussen de gebouwdelen in de vorm van transparante gebouwhoge portalen.

Breeam Excellent
Het onderwijsgebouw krijgt flexibele leer-, werk- en interactiezones die gelijkmatig over het gebouw zijn verspreid. Internationale kennisuitwisseling tussen studenten en docenten kan daardoor plaatsvinden. Het complex krijgt een Breeam Excellent duurzaamheidcertificaat, waarbij het doel is om een gezond binnenklimaat te creëren op een zeer energiezuinige wijze. Zo komt er driedubbel glas. Op alle zes verdiepingen bevinden zich horizontaal uitstekende banden om de bezonning iets te verminderen. Op het dak van de vijfde verdieping ligt een groen dak met beplanting voor vogels en vlinders. Naar verwachting neemt de nieuwbouw zeventien maanden in beslag.

Naast SMT Bouw en Vastgoed is bij dit bijzondere bouwproject nog een partner van Schooldomein betrokken: DGMR is één van de twee adviseurs.