Weinig tijd, beperkt budget, veel resultaat

In het overgrote deel van de gevallen is renoveren van een bestaand schoolgebouw sneller, voordeliger en rendabeler dan het slopen en nieuwbouwen ervan. Een mooi voorbeeld hiervan is basisschool De Regenboog in Utrecht.