Een natuurlijke ontwikkeling in kindcentrum De Nieuwe Draai

Een integrale aansturing van opvang en onderwijs staat aan de basis van het ontwerp van IKC De Nieuwe Draai in Heerhugowaard. De vernieuwende kijk op pedagogiek en doorlopende leerlijnen zijn in nauwe samenwerking met aannemer en ontwerpers vertaald naar een grotendeels aanpasbaar ontwerp.