Goed proces leidt tot verbindend gebouw

IEKC Het Gele Park in Lichtenvoorde is om meerdere redenen een interessant project. In de eerste plaats omdat in het integraal educatief kindcentrum regulier basisonderwijs prachtig samengaat met speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang. Verder omdat dit heel mooi ruimtelijk vertaald is, met als uitgangspunt dat iedereen erbij hoort. En de buitenomgeving doet ook actief mee!