zaterdag 19 september 2020

Redactie
Postbus 59112
1040 KC Amsterdam
06 2226 7795
info@schooldomein.nl

Online media
Voor de online activiteiten van Schooldomein (website, nieuwsbrief en sociale media) kunt u contact opnemen met

Paul Voogsgerd
paul.voogsgerd@schooldomein.nl
06 4633 7000

Sociale media
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
ISUUU

Samenwerken met Schooldomein?
Onze mediakaart met advertentietarieven vindt u hier. Voor samenwerking met Schooldomein, bijvoorbeeld door partner te worden of advertenties of advertorials in ons magazine te plaatsen, kunt u contact opnemen met:

Schooldomein Relaties
Brenda Breems
Postbus 59112
2014 BT Amsterdam
06 8254 8370
brenda.breems@schooldomein.nl

Vormgeving
Fizz Marketing & Communicatie
Stationsweg 44a
7941 HE Meppel
0522 246 162
info@fizz.nl

Grafische productie
Ten Brink BV
Eekhorstweg 1
7942 JC Meppel
Postbus 41
7940 AA Meppel
088 110 5400
info@tenbrink-meppel.nl

Abonnementen
Schooldomein verschijnt zes keer per jaar en in controlled circulation voor alle instellingen in het primair-, voortgezet-, middelbaar- (ROC’s) en hoger onderwijs (hbo en wo). Elke instelling krijgt op instellingsnaam een exemplaar toegestuurd. Daarnaast krijgen alle gemeenten Schooldomein toegestuurd. Voor meerdere exemplaren alsmede voor abonnementen voor particulieren, instellingen en bedrijven geldt een abonnementsprijs van € 46,20 (6 edities) en voor losse nummers € 8,20,  incl. btw en verzendkosten.

Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 1 juli van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd bij de administratie van drukkerij Ten Brink. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Betaling, opgave, abonnement, opzegging en adreswijziging kunt u doorgeven aan:

Administratie Schooldomein
Postbus 1064
7940 KB Meppel
085 273 6367
sdo@tenbrinkuitgevers.nl