DGMR

Duurzaamheid zit bij DGMR in het DNA

Het bouwfysisch ontwerpen van scholen is een feest, met een doelgroep die nog een hele toekomst voor zich heeft. En die toekomst zien we ook graag in het gebouwontwerp terug. Dat vraagt om een duurzaam en innovatief ontwerp, terwijl tegelijkertijd risico’s beheerst moeten worden.

Als bouwfysisch adviseur zit duurzaamheid in ons DNA. Dat gaat verder dan energie en ventilatie. Uiteindelijk draait het om comfort en een goed leerklimaat voor leerlingen en docenten. Zorg voor voldoende daglicht en biedt een goede akoestiek voor de nodige concentratie. Maak een prettig gebouw voor die gebruiker waarbij met name ook de fase beheer en onderhoud genoeg aandacht krijgt. Met onze Comfort Monitor meten we niet de prestaties in de vorm van moeilijk te begrijpen getallen, we meten de tevredenheid.

Onderzoek
We denken vooruit. Onze kracht is kennisdeling. Naast projecten doen we haalbaarheidsstudies en zijn we actief in het initiëren en begeleiden van afstudeeronderzoek. Hiermee lopen we voorop in kennis en kunnen we waar mogelijk innovatieve oplossingen inpassen.

Exploitatie
Naast de theorie kennen we ook de praktijk goed en hebben samen met onze dochter BBA Binnenmilieu ruim 150 mechanisch geventileerde scholen onderzocht. Daaruit blijkt dat de praktijk vraagt om simpele robuuste en onderhoudsvriendelijke oplossingen. Er is meer dan ventilatie en juist die andere aspecten betrekken we al in het ontwerp erbij.

Prijzen
Onze projecten vallen regelmatig in de prijzen. Bijvoorbeeld de innovatieprijs voor het Sterrencollege in Haarlem (Scholenbouwprijs 2013) of het meest duurzame onderwijsgebouw 2014 (I/O HAN Nijmegen). Maar de grootste prijs is toch die tevreden gebruiker. Dat moet ook het doel zijn bij innovatie.

Foto: Mecanoo