Onderwijshuisvesting hoog op de politieke agenda – Het antwoord van ICSadviseurs!

Renovatie is een actueel thema. Dat was het al maar de laatste weken haalt het, om diverse redenen, weer volop het nieuws. En dankzij recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer staat het ook weer hoog op de politieke agenda. Om een antwoord te geven op de vele levende vragen, vooral bij gemeenten en schoolbesturen, heeft ICSadviseurs een speciale nieuwsbrief gemaakt. Daarin vindt  u een overzicht van de actuele stand van zaken, een opiniestuk, een voorbeeld waaruit blijkt dat renovatie ook nu al onderdeel van een gemeentelijke verordening kan zijn en een aantal artikelen en een video uit de praktijk.

Bekijk de nieuwsbrief hier.

De Rekenkamer maakte zelf deze korte video over haar onderzoek: