Nieuwbouw of renovatie schoolgebouw?
Houd rekening met deze moties

Gemeenten dienen een expliciet besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan (IHP) andere afspraken over zijn gemaakt. Ook het binnenklimaat op scholen moet beter en kennis op landelijk niveau zou gebundeld moeten worden, zodat schoolbesturen en gemeenten advies in kunnen winnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Op 26 april 2016 zijn deze moties door de Tweede Kamer aangenomen, meldt FMM.nl. Inmiddels hebben de VNG, VO-raad en PO-Raad een commissie gevormd. Deze commissie, bestaande uit bestuurders, heeft als taak met gezamenlijke oplossingen te komen voor de verschillende problemen op het terrein van onderwijshuisvesting. In aanloop naar dit debat hebben de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun aanbevelingen en zorgpunten per brief aan de Kamer geuit:
  • Budgetten onderwijshuisvesting zijn gebaseerd op verouderde kwaliteitseisen
  • Extra geld is nodig voor inlopen achterstand onderwijshuisvesting
  • Renovatie, vervangende nieuwbouw en investeringsverbod
  • Wettelijke status van Integrale Huisvestingsplannen
  • Relatie kwaliteit en huisvesting

Volgens de PO-Raad is het aannemen van de moties een stap in de goede richting, maar helaas nog geen wettelijke regeling voor renovatie. De staatssecretaris geeft aan na 1 oktober met een voorstel te komen wanneer de Raden en VNG geen gezamenlijk voorstel indienen.

Lees het volledige bericht op FMM.nl.