Schuttersplein: een brede school van 0 tot 20

Een school van 0 tot 20 jaar met verschillende doelgroepen. En dan ook nog eens een combinatie van regulier onderwijs, kinderopvang, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Het gebeurt allemaal in de nieuwe brede school Schuttersplein in Gorinchem.

Het eerste wat opvalt, is dat het gebouw niet groot oogt terwijl er van binnen een enorm volume van 5.500 m² in is gehuisvest met vier hoofdgebruikers. Ferry van der Koelen van de gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de bouw van dit project; de brede school Schuttersplein: “Een aantal scholen zat in oude gebouwen, die ook functioneel niet meer werkten en het was niet meer verantwoord deze te renoveren; dus kozen we voor nieuwbouw. We bouwen alleen nog maar brede scholen omdat je dan meer faciliteiten kunt leveren en beter in kunt spelen op toekomstige ontwikkelingen.”

“Deze brede school loopt van 0 tot 18 jaar. Naast de basisschool samen onderweg en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) voor kinderopvang zijn hier ook De Cirkel een school voor zmlk en meervoudig gehandicapte kinderen (MG) en Stichting Syndion; een school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en hun ouders gehuisvest. Volgens mij kennen we deze combinatie nog niet in Nederland. De maatschappelijke visie is dat je kinderen met een handicap vooral moet integreren met regulier onderwijs, waardoor er onderling meer begrip ontstaat.”

Jack knikt: “Het mooie van het concept is dat alles te combineren valt rond het gemeenschappelijke centrum. Elke gebruiker in Schuttersplein heeft zijn eigen domein, maar kan ook gezamenlijk ruimten gebruiken zoals de aula, de gymzaal en werkplekken voor docenten. De aula kan gecompartimenteerd worden, zodat partijen hun eigen identiteit kunnen bewaken. Zo kan elke groep zichzelf profileren. De kinderen van Syndion hebben bijvoorbeeld ook behoefte aan een prikkelarme omgeving. Opvallend zijn ook de brede gangen, die geschikt zijn voor de rolstoelen. Leuk is ook dat het gebouw een professionele keuken bevat en een muur van één van de patio’s is uitgevoerd als een kruidentuin. Gebruikers kunnen hier dus ook voor vrienden en de buurt koken.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.