Verbinden door te vergelijken

In juli 2018 verscheen het rapport Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden van de Onderwijsraad. Het raadt de sector als geheel en individuele onderwijsinstellingen in het bijzonder aan om te leren van elkaar door zich te vergelijken. Benchmarking en benchlearning, nu al bij de meeste scholen bekend, worden hierdoor steeds onmisbaarder in het onderwijs. Maar wat maakt een Benchmark effectief? Experts van Berenschot geven in dit artikel een voorproefje van de nieuwste ontwikkelingen.