Gebouw versterkt visie Kindercampus Joseph

Het gebouw van de bestaande St. Joseph in Lisse was met ruim 40 jaar technisch en onderwijskundig verouderd. Vandaar dat op de locatie ernaast de nieuwe Kindercampus Joseph is geopend, die in verschijningsvorm aansluit bij villa’s in de omgeving en in de invulling 100% functioneert als een doorlopende leer- en ontwikkelplek voor 0-12-jarigen.

Locatiemanager Marlous de Waard van Kindercampus Joseph en directeur van de St. Josephschool Monique van Steijn ontvangen architect Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten en Schooldomein met open armen: ze zijn trots op het gebouw en dat mag uitgedragen worden. Monique: “De St. Joseph zat in een gebouw dat meer dan 40 jaar oud was. Wij wilden met de gemeente een toekomstbestendig gebouw met vernieuwend onderwijs en opvang; dat was in dat gebouw niet mogelijk.” Marlous: “Wel hebben we daar al een begin gemaakt met een brede school, waarbij we onze visie wilden uitbouwen naar een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor 0-12-jarigen. Die ontwikkeling vormde ook het uitgangspunt voor de nieuwe kindercampus, waarmee wij het eerste kindcentrum vanuit de samenwerking van SKOL en de Sophia Stichting zijn in deze vorm.” Marlous: “Daarbij is gelijkwaardigheid tussen onderwijs en kinderopvang de basis. Wij werken vanuit een visie en organisatie.” Monique knikt: “We delen het speellokaal, de aula, de kantine en de algemene ruimten. Sterker nog; de klassenassistenten van de BSO helpen ook bij ziekte van leerkrachten, waardoor het onderwijs door kan gaan. Zo verlicht je ook de werkdruk en kun je ook iets in de arbeidsvoorwaarden betekenen. Dat helpt ook om er een team van te maken, waarbij we samen kinderopvang, onderwijs en voor-, tussenen naschoolse opvang aanbieden. Je kunt iets op directie- en managementniveau bedenken, maar je moet het met het hele team ook echt willen. Zo zijn we nu aan het oefenen met een doorlopende leerlijn voor 0 tot 4 jaar, waarbij kleuters en peuters elkaar onder begeleiding op hun leerplein ontmoeten en samen kunnen spelen en ontdekken.”

Lees verder onder de foto

PAKKET VAN WENSEN
Marlous: “Frencken Scholl Architecten sloot het beste op onze visie aan en kon die ook praktisch vertalen.” Rosanne: “Hoe organiseer je een groepsruimte aan een leerplein, hoe visualiseer je de overgang tussen units? Met al die bouwsteentjes samen faciliteer je de onderwijsvisie. Door samen voorbeelden in het land te bezoeken hoor je nog meer wat er echt speelt.” Monique: “We hebben mooie dingen gezien en vooral gekeken wie welke ruimten heeft en welke ruimten wij samen willen gebruiken.” Rosanne: “Dit gebouw is als één geheel ontworpen, waarbij we natuurlijk voor het deel kinderopvang de wet- en regelgeving volgen. Het principe is dat het een compact en open gebouw is met een centraal hart en korte looplijnen. Je komt binnen en kunt overal naar buiten kijken. De koffiecorner symboliseert het hart van het gebouw en daar vind je ook een kookstudio.” Marlous: “We hebben geen verdeling in het deel onderwijs en opvang, maar hebben drie units; de unit 0-4, de unit 5-8 en de unit 9-12 jaar. Elke unit heeft een eigen kleur.” Rosanne: “Het gebouw is twee laags met boven de units voor de hogere groepen en op de begane grond de unit voor kinderopvang en de kleutergroepen. Een unit wordt gevormd door vier lokalen rond een speelplein, waarbij de lokalen met grote schuifdeuren open kunnen worden gezet.” Monique vult aan: “Een dag is meer dan alleen maar schooltijd; de leerpleinen kun je ook voor workshops gebruiken en de BSO heeft een eigen thuisbasis, maar kan van het hele gebouw gebruik maken.”

Lees verder onder de foto

ITALIAANSE VILLA
Rosanne: “We hebben het gebouw in zijn context geplaatst, waarbij het vanuit de stedenbouwkundige randvoorwaarden wat verder van de weg moest liggen, met vóór een aantrekkelijke speelplek en ruimte voor parkeren. In de omgeving vind je mooie herenhuizen, en die verwijzing vind je ook in handgevormde metselwerk terug. We hebben lang nagedacht over de roodbruine kleur van de stenen, waarbij het credo van de kindercampus is om natuurlijk te passen met behoud van de eigen identiteit. Het is logistiek gesplitst in een onder- en bovendeel, waar boven via een buitentrap bereikbaar is, waardoor je ook de verkeersstromen goed regelt. Die opbouw vertaalt zich ook in het programma, met beneden de units voor de jongste kinderen. Het is geen overdreven kleurig, maar wel een warm en uitnodigend gebouw geworden, waarbij we bewust niet gekozen hebben voor een grote glazen gevel, maar juist voor stevigheid. In het gebouw zelf vind je grote raampartijen, die van vloer tot plafond doorlopen, zodat alles zichtbaar is. En uiteraard is het een duurzaam gebouw, met een gemiddelde GPR van 8,0, zonnepanelen, warmte koude opslag in de bodem en een fijn binnenklimaat.” “En vergeet de akoestiek niet”, vult Marlous aan, “er is hier altijd reuring; maar daar heb je geen last van. Het is een heerlijk gebouw.”

PROJECTINFORMATIE

Project
Nieuwbouw Kindercampus Joseph
Opdrachtgever
Gemeente Lisse / Stichting Sophia Scholen
Architect
Frencken Scholl Architecten
Projectmanagement en bouwfysica
ZRi
Constructie
Pieters Bouwtechniek
E&W techniek
Fore Installatie Adviseurs
Bouwkundig Aannemer
SMT Bouw & Vastgoed
Aannemer Technieken
Schulte & Lestraden / Verstappen van Amelsvoort
BVO
3.120 m2
Stichtingskosten
€ 4,2 miljoen (excl. terrein, excl. btw)
Ingebruikname
Januari 2019