Resultaten Green Deal Scholen na één jaar

De Green Deal Scholen, een van de acties uit het Nationaal Energieakkoord, is inmiddels meer dan een jaar vol aan de slag. Doel is schoolbesturen en gemeenten op weg te helpen naar gezonde, duurzame en betaalbare schoolgebouwen. Wat heeft dit initiatief in het eerste jaar opgeleverd? Een drieluik.

De schoolbesturen
Wim Lengkeek, beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij de PO-Raad:

“Met onze helpdesk en kennissessies over Renovatie van Schoolgebouwen hebben we honderden schoolbesturen en gemeenten op weg kunnen helpen. Door het hele land hebben we presentaties gehouden. We zien dat veel schoolbesturen best aan de slag willen met een gezond en duurzaam schoolgebouw, maar dat ze niet goed weten hoe ze met name de financiering kunnen aanpakken. Juist over dit onderwerp hebben we veel kennis en business cases kunnen delen.”

“Een belangrijk punt waaraan we hebben gewerkt, is het veranderen van de mindset. We hebben schoolbesturen en gemeenten gestimuleerd om buiten de bestaande kaders te denken. Als je het welzijn van kinderen – die aantoonbaar beter presteren in een gezond schoolgebouw – voorop stelt, dan ga je anders denken. Dan ga je zoeken naar de mogelijkheden en blijkt ineens veel meer mogelijk dan je van tevoren dacht. Belangrijk gegeven hierbij is dat schoolbesturen elkaar inspireren. Daarom hebben we binnen de Green Deal Scholen zoveel mogelijk verschillende praktijkvoorbeelden en de bijbehorende financieringsoplossingen beschikbaar gemaakt op onze kennisportal.”

“De intensievere samenwerking tussen vertegenwoordigers van schoolbesturen en gemeenten heeft er bovendien voor gezorgd dat er nu een gezamenlijke aanpak voor onderwijshuisvesting is geformuleerd. Dit voorstel ligt nu bij de staatssecretaris. Ook wij merken dagelijks dat we door samen op te trekken veel meer bereiken. Het is onze taak om die doorvertaling ook op lokaal niveau te stimuleren.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De gemeenten
Annemie Loozen, programma-adviseur energie bij VNG:

“Op dit moment zijn we bij de VNG flink aan de slag om intern een koppeling te maken tussen onderwijshuisvesting, verduurzaming en financiering. Dit zijn bij gemeenten van oudsher gescheiden werelden, maar als je duurzame en betaalbare onderwijsgebouwen wilt, is die koppeling onontbeerlijk.”

“Voor gemeenten is het daarnaast belangrijk dat we huisvestingsopgaven op wat grotere, regionale schaal bekijken. Zo kun je een integrale afweging maken tussen de diverse schoolgebouwen en daarmee een gefundeerde beslissing nemen om in het ene schoolgebouw meer te investeren dan in het andere. Met Integrale Huisvestingsplannen (IHP) bekijk je de gemeentelijke en regionale vraag op een overstijgend niveau. Daarmee creëer je vaak al direct meer mogelijkheden, ook voor financiers.”

“Wat de Green Deal Scholen ons als gemeenten heeft opgeleverd, is het op diverse plekken ontstaan van lokale Green Deals. Dit geldt voor zowel grote als kleine gemeenten. Ook is veel meer duidelijk geworden dat gemeenten en schoolbesturen veel winst kunnen behalen door samen op te trekken bij onderwijshuisvesting. Zij weten elkaar dan ook steeds beter te vinden.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Green Deal Scholen
Ellen Leussink, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en secretaris van de Green Deal Scholen:

“Het mooie van de Green Deal Scholen is dat we het vraagstuk van gezonde en duurzame schoolgebouwen vanuit diverse invalshoeken bekijken. Zo zijn naast vertegenwoordigers van schoolbesturen en gemeenten, ook partijen als Klimaatverbond Nederland en Platform31 aan ons verbonden. Zij zetten in op duurzaamheid en energiebesparing. Tegelijkertijd hebben we Ruimte-OK binnen onze gelederen als specialist in onderwijshuisvesting en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die gerichte instrumenten heeft ontwikkeld en waar mogelijk marktpartijen betrekt. Tot slot brengt GGD-GHOR Nederland kennis in op het gebied van een gezond binnenklimaat.”

“Deze samenwerking heeft geleid tot de bundeling van onze gezamenlijke kennis. Eerst was de informatie wel vindbaar, maar versnipperd. Op de kennisportal zijn onderwerpen te vinden als het maken van beleid en afspraken, het regelen van de financiering, het verbeteren van het binnenklimaat en energiebesparing. Daarnaast hebben we ook lesprogramma’s over duurzaamheid kunnen bundelen, zodat scholen ook richting leerlingen hieraan aandacht kunnen besteden.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.