Lagere huisvestingskosten en meer geld voor onderwijs dankzij LCC

Scholen kunnen de exploitatiekosten van hun onderwijshuisvesting optimaliseren, waardoor ze meer geld kunnen besteden aan het onderwijs. Al tijdens de initiatieffase van een nieuwbouwproject kunnen ze daarop sturen? En ook voor bestaande gebouwen kunnen de exploitatiekosten omlaag. Life Cycle Costing (LCC) is een methode die daarbij ondersteuning biedt.

Met LCC worden de totale levensduurkosten van onderwijshuisvesting in kaart gebracht. Wij onderscheiden hierin gebouwgebonden en bedrijfsgebonden kosten. Voor wat betreft de onderwijshuisvesting is qua huisvesting zelf vooral inzicht gewenst in de  gebouwgebonden kosten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Gebouwgebonden kosten zijn de investerings- en exploitatiekosten, zoals onderhouds- en energiekosten. Een optimaal resultaat wordt behaald, als we in staat zijn tijdens alle fasen van de gebouwontwikkeling de kosten inzichtelijk te hebben. Met toepassing van LCC verkrijgen we dat inzicht al in een vroeg stadium. Van oudsher is ontwikkeling van huisvesting gericht op de eerste drie fasen van de vastgoed cyclus; Initiatief & Definitie, Ontwerp en Realisatie. De exploitatie van het gebouw wordt veelal buiten beschouwing gelaten. De opkomst van geïntegreerde contractvormen, de stijging van energieprijzen en de noodzaak tot het verantwoord omgaan met materiaal en energie dwingt de onderwijssector verder te kijken dan alleen de initiële investering. Gebouwinvesteringen
dienen integraal te worden afgewogen ten opzichte van de prestaties op de lange termijn. Aspecten als onderhoud, energie, bewaking, schoonmaak en personeelskosten zorgen voor een substantieel aandeel van de kosten gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het opstellen van een berekening van de levensduurkosten met LCC geeft een juiste prognose van de kosten (en eventueel opbrengsten) in de toekomst. Mutaties in gebruik en organisatie, afstoting of uitbreiding en verbetering van de productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim kunnen worden meegerekend. Hier verkrijgt zowel de gemeente als de schoolorganisatie – de gebruiker – inzicht in de Total Cost of Ownership.

Vroegtijdige ontwerpoptimalisaties en aanpassingen tijdens de gebruiksfase geven kostenvoordelen op de langere termijn. De LCC-methodiek maakt deze voordelen inzichtelijk en geeft de betrokken partijen inzicht en overzicht, waardoor de discussie over de verdeling van de gecreëerde meerwaarde inhoudelijk kan worden gevoerd.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.