OnderwijsLokaal in de praktijk

Met lokale maatwerkondersteuning bewijst OnderwijsLokaal zich in de praktijk. OnderwijsLokaal slaat bruggen tussen gemeentelijke afdelingen, legt de vinger op de echte motieven achter een wens tot doordecentralisatie, zorgt voor een gelijk(er) kennisniveau in deze lastige materie en laat vooral zien dat het overhevelen van taken en verantwoordelijkheden om veel meer gaat dan alleen financiën.

De eerste ervaringen van OnderwijsLokaal in de praktijk zijn positief en smaken naar meer aangezien het afwegingskader zijn toegevoegde waarde heeft laten zien. Met OnderwijsLokaal faciliteert het ministerie van OCW gemeenten en schoolbesturen in het gesprek over samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting. Het afwegingskader en de vragenlijsten van OnderwijsLokaal zijn voor iedereen beschikbaar (via www.onderwijslokaal.nl) en gemeente en schoolbesturen kunnen dit jaar ook – zo lang de voorraad strekt – gratis gebruik maken van lokale maatwerkondersteuning.

Lees het volledige artikel in de komende editie van Schooldomein, vanaf 29 november op deze website.

Lees hier verder voor meer informatie over Onderwijslokaal.