Doe mee! Onderzoek naar morele capaciteiten van de (beginnende) leraar

Welke morele capaciteiten moet een startende leraar hebben? Anders gezegd: welke kwaliteiten heb je als beginnende leerkracht nodig om morele keuzes te maken? Het is de centrale vraag in het promotieonderzoek van Rob Gertsen aan de Hogeschool Utrecht. 

Doel van het onderzoek is te ontdekken hoe we meer greep kunnen krijgen op de ontwikkeling van de morele capaciteiten van leraren en startende leraren in het bijzonder. Heel actueel want voor de morele ‘leer-kracht’ van docenten is steeds meer aandacht, vooral door de maatschappelijke opdracht van onderwijs.

Persoonlijk moreel profiel
Gertsen nodigt student-leraren van lerarenopleidingen voor het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, leraren PO en VO en lerarenopleiders van de lerarenopleidingen uit zijn online vragenlijst in te vullen. Dat is belangrijk voor zijn onderzoek maar het levert de deelnemers zelf ook veel op. Zij krijgen gedegen inzicht in hun morele capaciteiten; het invullen van de vragenlijst mondt uit in een persoonlijk moreel profiel.

De vragenlijst staat online van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017. Om deze vragenlijst te valideren moeten ten minste 400 respondenten de lijst hebben ingevuld. Ga op zoek naar je persoonlijke moreel profiel en help Rob Gertsen met zijn  onderzoek. Vul hier de vragenlijst in. Je hebt er ongeveer 45 minuten voor nodig. Doe mee en maak ook andere (startende) leraren attent op het onderzoek!