40 procent meer kans op astma in vochtig en schimmelig (school)gebouw

Nieuw onderzoek van het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP toont aan dat 84 miljoen Europeanen in huizen wonen die te vochtig zijn. Dit veroorzaakt ademhalingsziektes zoals astma en COPD. De situatie op scholen is vergelijkbaar, stellen de onderzoekers. Veel scholen en dagcentra hebben een slechte luchtkwaliteit of zelfs schimmelproblemen. 95 miljoen leerlingen gaan dagelijks naar een school in Europa en schimmelproblemen worden ervan verdacht in ieder geval symptomen als een piepende ademhaling, hoesten en verkoudheid te veroorzaken.

In meer ernstige gevallen leidt dit tot ziekteverzuim en als gevolg daarvan verminderde leerprestaties. Verbetering van de luchtkwaliteit in scholen door het verminderen van schimmel en vocht zou dus niet alleen een gunstig effect hebben op gezondheidskosten maar ook voor de productiviteit en prestaties van leerlingen en leraren.

De uitgaven van Europese overheden aan astma en COPD in de vorm van ziekenhuisopnames, verlies van productiviteit en medische behandelingen bedragen jaarlijks 82 miljard euro. De VELUX Groep roept de politiek op om zich te concentreren op renovaties, met als doel gezondere huizen en (school)gebouwen.

82-miljard-euro-gezondheidskosten

Het rapport van Fraunhofer, dat gebaseerd is op cross-sectioneel onderzoek, enquêtes en diepgaande casestudy’s in 32 Europese landen, schat dat het aantal Europeanen dat in een vochtig en ongezond onderkomen leeft, in 2050 met 50% verminderd kan zijn. Dit zou het aantal mensen met gerelateerde ademhalingsziektes kunnen verlagen met 25%. In het geval van astma, zou dat 550.000 patiënten minder kunnen betekenen.

“Het is zeer zorgelijk om te zien dat heel veel mensen hun dagelijks leven doorbrengen in vochtige en ongezonde huizen. Bovendien toont het nieuwe onderzoek voor het eerst aan dat 2,2 miljoen inwoners astma hebben als direct gevolg van het wonen in ongezonde gebouwen,” vertelt prof. dr. Gunnar Grün, afdelingshoofd energie-efficiëntie en binnenklimaat bij Fraunhofer IBP.

25-procent-minder-in-2050

Het onderzoek van Fraunhofer IBP toont de socio-economische kosten aan van astma en COPD, bewezen effecten van het wonen en werken in vochtige en ongezonde gebouwen. De kosten bedragen 82 miljard euro per jaar. Daaronder vallen directe uitgaven van Europese overheden aan medische behandeling en extra zorg voor patiënten, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, evenals indirecte kosten die het gevolg zijn van productiviteitsverlies.

Verder laat het onderzoek zien dat 84 miljoen Europeanen in vochtige en muffe gebouwen wonen en werken, wat het risico op ademhalingsziektes en levenslange allergie met 40% verhoogt. Dit bewijst dat het aantal mensen dat in ongezonde gebouwen woont nog altijd een probleem vormt, ondanks recente bewustwording over het verband tussen binnenklimaat en volksgezondheid.

“We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van ademhalingsziektes als gevolg van vochtige gebouwen kan worden teruggedrongen en het is nu duidelijker dan ooit dat het juridisch kader voor gebouwen een gezond binnenklimaat in nieuwe en bestaande gebouwen zal ondersteunen. Op deze manier kunnen mensenlevens worden verbeterd, en het is tevens goed voor de economie,” legt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit.

Hij wijst op de aankomende herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD), door de Europese energie-unie, waar het kader voor nationale bouwregelgeving zal worden bepaald. Het is essentieel dat de vereisten voor een gezond binnenklimaat hierbij op de agenda staan.

ruim-2-miljoen-europeanen-met-astma

Het voorkomen van vocht in gebouwen
Volgens het Fraunhofer Instituut is vocht een van de belangrijkste euvels in gebouwen door heel Europa. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door inadequate bouwconstructies en te weinig aandacht van de bewoners/gebruikers voor voldoende ventilatie. Als gevolg daarvan kan er schimmel ontstaan. Het risico hierop kan echter worden teruggedrongen door bij een renovatie de juiste bouwmaterialen te kiezen.

In april 2016 heeft de VELUX Groep het RenovActive project in België afgerond: de renovatie van een woning gebaseerd op de Active House principes. Deze principes richten zich op de bouwkundige kwaliteit van een gebouw, gezondheid, comfort en welzijn, energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Een essentieel onderdeel van modernisatie is het voorkomen van vocht en schimmel binnenshuis, wat gegarandeerd lukt als er een natuurlijke en continue luchtstroom in het huis aanwezig is.

Het white paper van Fraunhofer IBP Towards an identification of European indoor environments’ impact on health and performance is hier te downloaden.

Lees hier meer over RenovActive.