Nieuwe Campus 013 VMBO in Tilburg

De nieuwe Campus 013 in Tilburg is afgestemd op de nieuwe onderwijsstructuur binnen het vmbo met verschillende pleinen en veel aandacht voor docentenwerkruimten. Zo is er een technoplein, een zorgplein, mobiliteits- en groenplein en een eigen garage. Gispen was partner voor de inrichting en dacht circulair en innovatief mee.

Harrie Vermeulen is al meer dan 40 jaar verbonden met het onderwijs in Tilburg: “De Onderwijsgroep Tilburg bedient zowel het vmbo als het mbo en telt 13.000 studenten uit Tilburg en omstreken. De aanleiding voor dit nieuwe Campus 013 voor circa 750 leerlingen ligt in het feit dat we twee gebouwen op andere locaties hadden die functioneel verouderd en niet meer efficiënt waren en bovendien meer dan 30 jaar oud. Op die twee locaties werden afdelingen binnen de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Groen aangeboden. Die richtingen hebben we samengebracht in Campus 013. Bij de locatiekeuze hadden we een sterke voorkeur voor deze campus, omdat hier veel voorzieningen zijn. Zo zijn we met twee luchtbruggen met het ROC Tilburg verbonden, zodat we van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. Daarnaast kent deze campus veel sportfaciliteiten, waaronder het sportcomplex T-Kwadraat van de gemeente. Door voorzieningen te delen bespaarden we op een eigen sportzaal en een aantal vaklokalen. Daarnaast is het een duurzaam gebouw met zowel een warmtepomp, zonnepanelen, grijswatercircuit en mechanische ventilatie.”

Lees verder onder de foto

Maarten Houdijk (l) en Harrie Vermeulen

NIEUWE ONDERWIJSSTRUCTUUR
“Omdat we verbonden zijn met het ROC bieden we in feite een doorlopende leerlijn aan, waarbij vmbo-leerlingen makkelijker doorstromen naar het mbo. Je merkt heel duidelijk dat leerlingen in het vmbo vroeger een vak leerden, zoals metselen en timmeren, en nu vooral aan verschillende onderdelen snuffelen en er voorzichtig mee oefenen. De echte beroepskeuze vindt pas later plaats. Dit nieuwe gebouw kent bijvoorbeeld ook geen eigen metsellokaal meer. De inrichting bestaat uit volledig nieuwe grootkeukens en veel bijzonder maatwerk voor het meubilair. Het is een megaovergang als je ziet uit welke leer- en werkomgeving leerlingen en docenten komen. De docenten zijn blij met de ruimten die ze gekregen hebben en met name de docentenwerkruimten, die allemaal lichter en transparanter zijn geworden. Je kunt vanuit het hele pand naar buiten kijken en de beleving van de ruimte is enorm.”

Lees verder onder de foto

CIRCULAIR EN INNOVATIEF
Gispen is al langer partner van de Onderwijsgroep Tilburg en heeft veel van het meubilair geleverd. Maarten Houdijk: “We hebben met de architect naar het ontwerp gekeken en meegedacht in de inrichting van de ruimten en het bepalen van de kleuren. Daarnaast hadden we ook een circulaire opgave; welk meubilair uit de beide voormalige gebouwen konden we hergebruiken? We hebben 350 lestafels en stoelen hergebruikt, met de focus op de lokalen. In de lokalen hebben veel lestafels nieuwe bladen gekregen. Lokalen zijn hier vrij traditioneel en het vmbo kent veel op de praktijk gerichte ruimten. Zo hebben we gekeken naar de grondstoffen en hoe we die kunnen hergebruiken of elders toepassen. Circulair heeft twee kanten; de grondstoffen moeten het toelaten en het is niet altijd goedkoper. Je hebt te maken met meubels die niet altijd vanuit een circulaire gedachte zijn ontwikkeld en dus ook niet circulair ingezet kunnen worden, door een type pootstel of een bepaalde stof. Circulair is demontabel, zonder lijm, spaanplaatbladen, etc. We kijken altijd naar de mogelijkheden, maar het moet ook een product opleveren waar de klant tevreden mee is. De verkeers- en zichtruimten hebben juist weer een eigentijdse uitstraling gekregen. Dat zijn de plekken waar je elkaar ontmoet of even in verschillende werkvormen aan de slag gaat. Zo zie je veel softseating, banken waarop je kunt samenwerken en elkaar ontmoeten. We hebben speciale bioscoopstoelen, nieuw ontworpen ICT-tafels en deels standaard meubels die passen bij de maatvoering en de gewenste uitstraling.”

Lees verder onder de foto

SCRUM EN AGILE
Het is een 4-laags schoolgebouw geworden met een heel bijzondere strekmetalen gevel. Verder kenmerkt het interieur zich door moderne strakke systeemwanden met veel transparantie door het hele gebouw. De grote kantine ligt centraal in het pand van waaruit de verschillende pleinen te bereiken zijn. Tussen de pleinen zijn transparante werkplekken voor docenten ingericht, die daardoor ook goed overzicht kunnen houden.” Harrie: “Onze docenten ervaren die flexplekken als positief, ook omdat ze beter zicht op de pleinen hebben. Het transparante karakter was even wennen; vroeger plakten ze alles dicht, nu ervaren ze de openheid als prettig. Ze hebben ook geen vaste pc meer; iedereen heeft een eigen laptop en daarnaast zie je veel toepassingen van zittend en staand werken en vergaderen. Zitten is het nieuwe roken; de hersenactiviteit is hoger wanneer je staat dan wanneer je zit.” Maarten knikt: “Voor een vmbo-gebouw zijn we best ver gegaan in het toepassen van verschillende typen meubels in de open ruimten. In het hoger onderwijs zie je alweer meer scrum en agile toepassingen en ligt de nadruk nog meer op ontmoeten en beleven.”