Kindcentrum Voorhof vindt ruimte in eigen gebouw

Verscholen in het groen ligt het compleet gerenoveerde Kindcentrum Voorhof. Nog niet een echt kindcentrum, maar het begin is er, want een goede buur is beter dan een verre vriend. De geslaagde renovatie voelt als nieuw aan.

Architect Ronald de Rooij van Topos heeft locatiehoofd kinderopvang van FloreoKids Nikki van Poelgeest, directeur Egbert Raatland van De Hasselbraam en directeur Carla Kerner van de Regenboog uitgenodigd om over het project te praten. Carla blikt terug: “De beide scholen zaten al bijna veertig jaar in het oorspronkelijke gebouw op deze plek en dat kende veel gebreken. Daarbij was er binnen de gemeente discussie over de toekomst van het onderwijs en de verdeling van de scholen over de wijken. Onze wijk was behoorlijk aan het vergrijzen en er werd niet verhuisd, mede door de crisisjaren. De besturen wilden wel graag deze locatie in stand houden en met de economische groei ontstond er weer beweging in de wijk. De gemeente had inmiddels de keuze gemaakt om voor kindcentra te gaan. Gevolg is dat we nu vanaf september vorig jaar in dit gerenoveerde gebouw samen Kindcentrum Voorhof zijn.”

Lees verder onder de foto

Vlnr Carla Kerner, Egbert Raatland, Nikki van Poelgeest

LEREN SAMENWERKEN
Het gebouw biedt onderdak aan circa 370 kinderen, waarvan 300 voor de basisschool en 70 voor de kinderopvang. Egbert: “Het waren echt drie afzonderlijke organisaties die als buren met elkaar leefden en weinig met elkaar te maken hadden. Dat is nu aan het veranderen; we zijn zeker nog geen integraal kindcentrum, maar we hebben het openingsfeest samen gevierd, delen het flexibele speellokaal en zijn ook ruimtelijk meer met elkaar verbonden met ons open deuren beleid.” Nikki knikt: “We merken dat we in het nieuwe gebouw makkelijker samenwerken, omdat het ruimtelijk logischer in elkaar zit.” Egbert: “Ik zie mooie dingen ontstaan, zoals onze groepen acht die de peuters voorlezen, of gezamenlijke kookprojecten. Het gebouw biedt mogelijkheden om meer met elkaar te delen. Een gedeeld pedagogisch concept zullen we nooit krijgen; wij zijn een Jenaplanschool met stamgroepen en een heel andere organisatievorm. Dat zie je ook terug in het gebouw. De gezamenlijke bouwpleinen zorgen dat thematisch onderwijs steeds meer vorm krijgt waardoor groepsdoorbrekend leren steeds meer mogelijk is.” Carla knikt: “De Regenboog heeft een meer traditionele opzet, maar het gebouw biedt ons ook voldoende mogelijkheid om andere werkvormen toe te passen.”

Lees verder onder de foto

Oude situatie

NIEUWBOUW OF RENOVATIE
Ronald: “Binnen de gemeente is lang getwijfeld of het nieuwbouw of renovatie moest worden. Er was een budget voor nieuwbouw beschikbaar, maar dat was te weinig om een echt goed gebouw te maken. Daarbij is hier ook het bestuursbureau gevestigd en moesten de gebruikers bij nieuwbouw veel vierkante meters inleveren. In 2016 zijn de besturen daarom voor renovatie gegaan.” Carla: “Veel collega’s met nieuwbouw zijn jaloers; wij hebben onze grote lokalen behouden en zij moeten het met minder meters doen. Wat verder ook speelde was dat de buurt mogelijk huiverig zou zijn voor nieuwbouw, omdat we in een groengebied zitten. Bovendien waren de lokalen van FloreoKids net helemaal opgeknapt en ingericht.”

 

Ronald: “We troffen een sleets gebouw in het groen aan met houten delen die deels geel, blauw en zwart beschilderd waren. Het metselwerk was gescheurd, de verlichting was slecht, evenals de kozijnen en installaties. Het oorspronkelijke gebouw was helemaal dichtgegroeid. Ik zag wel direct dat het hart van het gebouw mogelijkheden bood om het open te breken. Dit is een oude systeemschool uit de jaren ’70 met units van 2.40 bij 2.40 meter. Om het gebouw echt weer goed te maken hebben we de schil grotendeels verwijderd en hebben we het opnieuw opgebouwd en slimmer georganiseerd. De gevels zijn dikke geïsoleerde houtskeletwanden met een schil van metselwerk of hout en nieuwe kunststofkozijnen. Overal is ledverlichting aangebracht. Akoestisch was de school niet slecht, hoewel de lokalen onderling gehorig waren. We hebben in de hoofdruimten natuurlijke materialen gebruikt met bamboebekleding als een verbindende factor. Bij De Regenboog zijn de gangen verplaatst om de organisatie beter te krijgen en bij De Hasselbraam hebben we de ingang verplaatst om een betere entree naar de leerpleinen te krijgen. FloreoKids heeft een beschutte speelomgeving gekregen en heeft ruimtelijk een betere relatie met beide scholen. Verder hebben we één multifunctioneel speellokaal gemaakt, als verbindende factor tussen de scholen.”

Lees verder onder de foto

Nieuwe situatie

UNIFORME UITSTRALING
Nikki knikt: “Er is nu uniformiteit in uitstraling, met ruimte voor ieders identiteit. Zo’n groene oase vind je niet bij veel scholen.” Egbert: “De natuur is een belangrijke factor om rust te creëren. Daarom hebben we ook veel natuurlijke materialen naar binnen gebracht. Ik heb vanmorgen nog aan de kinderen gevraagd wat ze van het gebouw vinden; ze vinden het ruim, licht en mooi.” Carla ten slotte: “Nu moeten de schoolpleinen nog worden aangepakt. Dat doen we samen met de gemeente als onderdeel van een plan voor de hele wijk. Het worden open pleinen, omdat we vinden dat een school een actief onderdeel van de wijk is. Sociale controle werkt bovendien beter en prettiger dan een hek.”