Nieuwbouw Willemsparkschool Den haag: Bijzondere puzzel op een binnenstedelijke locatie

Het is even zoeken in de drukke Frederikstraat in Den Haag tot je op nummer 28 de naam van de Willemsparkschool leest, op een kleine plot ingepast tussen winkels, slijterijen en restaurants. Parkeren is lastig en dat is ook goed, want het is voornamelijk een aantrekkelijke winkelstraat. Een bijzondere school op een bijzondere plek en dus een mooie aanleiding voor een gesprek met locatieleider Elly van Bentem en architect Kees Jongelie van Topos.

Elly: “We liggen tussen de woningen in de Archipelbuurt en naast de buurtspeeltuin Cantaloupenburg, in het centrum van Den Haag. Deze buurt bevat een dwarsdoorsnede mensen met een mix van authentieke wijkbewoners en hoogopgeleide jonge gezinnen. Deze buurt was echt een volkswijk, maar heeft zich ontwikkeld tot een winkelgebied met veel horeca. De school zit al vanaf 1938 op deze plek en toen was de toenmalige katholieke school nog onderdeel van de Willibrordusvereniging. Later kwamen we onder het bestuur van SCO Lucas. Eind jaren 90 kreeg het onderwijs steeds meer te maken met computers en dat paste niet in het huidige gebouw, dat op dat moment in een slechte staat van onderhoud verkeerde. In 2004 lagen de eerste concrete plannen op tafel, maar tegelijkertijd liep de school leeg en hadden we nog maar 87 leerlingen. In die tijd kwamen we onder een nieuw schoolbestuur; de Haagsche Schoolvereniging. Na brand in Het Open Venster (HOV) kwam deze tijdelijk in dit gebouw terecht. Op dat moment was er voldoende ruimte, maar vrij snel groeide de Willemsparkschool en had zelf weer alle ruimte nodig. Het HOV verhuisde weer en vervolgens werden de nieuwbouwplannen van de Willemsparkschool concreter.”

Lees verder onder de foto

NIEUWBOUW OF RENOVATIE
Architect Kees Jongelie over het proces: “Er waren twee opties; vervangende nieuwbouw of renovatie. Het gevelbeeld aan de Frederikstraat speelde natuurlijk mee; we moeten het oude pand met conciërgewoning en gymzaal slopen om de nieuwbouw mogelijk te maken. Het gat dat daardoor ontstond is gevuld met een nieuw pand voor buitenschoolse opvang van Twee Samen, waarbij we de oude gevel aan de straat terug moesten brengen. Op de toch al kleine plot moest ook een gymzaal komen, al dan niet op maaiveld of op de verdieping. We kwamen er niet goed uit, tenzij we de gymzaal half verdiept zouden realiseren, met de kleedkamers onder de grond. De gemeente realiseerde zich dat er extra budget nodig was. Door die ingreep konden we de school in twee lagen bouwen. De school richt zich naar de speelplaats en het parkje op het noorden, omdat we zo het meeste licht kunnen vangen. Het was behoorlijk puzzelen om het logistiek te organiseren en daarom heeft het traject relatief lang geduurd; iedereen moest concessies doen. We hebben niet gekozen voor een gemetselde gevel, want het moest een licht gebouw worden. Daarom hebben we gekozen voor aluminium platen in lange horizontale belijningen, om het gebouw niet te hoog te laten lijken. In de plint hebben we houten delen gebruikt van oregon pine en ook de hoeken zijn van hout wat een heel warm gevoel geeft en voor een natuurlijke verbinding met het plein zorgt. Op de verdieping is een groot venster aangebracht met zicht op de speeltuin en het groen.”

Lees verder onder de foto

INTERNATIONAAL KARAKTER
Elly verder: “We zijn vanwege de vervangende nieuwbouw twee jaar en drie maanden weg geweest en in mei 2015 konden we er weer in. In juni 2016 was de nieuwbouw aan de Frederikstraat klaar, waar de BSO een plek heeft gekregen. We kwamen met 230 kinderen terug en dat was voor de buurt wel even wennen. We werken vanwege de beperkte buitenruimte met twee pauzemomenten. Daarna spelen de kinderen van de BSO en TSO vaak buiten. Sommige bewoners horen de hele dag de kinderen, terwijl anderen het juist weer gezellig vinden. We proberen met vieringen en bijeenkomsten zoveel mogelijk met de buren rekening te houden. De Willemsparkschool is een algemeen bijzondere school met een internationaal karakter. Kinderen krijgen Engels vanaf de kleuters aangeboden. In het nieuwe gebouw hebben we grote leerplekken, ontworpen volgens de eisen die het International Primary Curriculum vraagt; waarbij kinderen in groepjes uiteengaan en in verschillende werkvormen aan de slag kunnen gaan. In het oude gebouw kon je geen IPC-onderwijs vormgeven. De midden- en bovenbouw zitten boven en zijn in drie groepen met lokalen en een eigen leerplein gesitueerd. De kleuters zitten beneden en hebben direct contact met buiten. Er zijn drie ingangen, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan binnenkomen. Dat zorgt voor rust en duidelijke verkeersstromen en daarmee voorkomen we logistieke knelpunten.”

Lees verder onder de foto

PRAKTISCH DUURZAAM
Kees verder: “Duurzaamheid was niet per se een item, het hoort gewoon bij de opgave; het moest vooral een goede school worden. En doordat de gymzaal de grond in moest stond er druk op het budget. Er is wel individuele co2 gestuurde mechanische ventilatie, vloerverwarming en er komen nog zonnepanelen op het dak. Er is ook automatische lichtregeling en de temperatuur kan apart geregeld worden.” Elly ten slotte: “Dat vinden de collega’s fijn. Bijzonder is ook het akoestisch plafond met gaatjes. De eerste dag hebben de kinderen er met verbijstering naar gekeken. Het meest fijne vind ik het licht en de ruimte in dit gebouw. Het is hier zo rustig, ondanks de 230 kinderen en de bijzondere plek.” Kijk voor meer informatie op toposarchitecten.nl.