Levensecht leren

Praktijkcollege Het Metrum in Leiden is gehuisvest in een voormalige basisschool. Voor praktijkonderwijs aan leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking geen ideale setting. Een renovatie en uitbreiding gaat zorgen voor voldoende geschikte praktijklokalen en de buurt wordt betrokken bij de school. Op deze manier wil de school de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de maatschappij, passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden.

Het Metrum laat leerlingen in verschillende praktijkvormen (zowel binnen als buiten de school) ervaring opdoen en vaardigheden aanleren die zij daarvoor nodig hebben. In de centrale zone van de school heeft de aula een actieve en rustige zone, zodat leerlingen kunnen kiezen waar ze het liefst willen vertoeven. Een tribunetrap maakt de verbinding naar de verdieping. Een plek voor presentaties en voorstellingen maar ook een plek waar de leerlingen even kunnen chillen. De speelse trap is slim gemaakt zodat ook kinderen met een fysieke beperking er gebruik van kunnen maken en mee kunnen chillen met hun klasgenoten.

De instructie- en praktijkruimten van de school worden om de centrale zone heen gerealiseerd. In de theoriezone komt een diversiteit aan ruimten, zodat iedereen een geschikte plek heeft voor persoonlijk en interactief leren. Diverse praktijkruimten worden opengesteld voor de buurt. Zo komt er een kaarsenmakerij en een winkel bemand door leerlingen. Ook krijgt de school een café-restaurant waar wijkbewoners welkom zijn. De groenten en kruiden worden in de kas van de school verbouwd en geoogst. Leerlingen kunnen zo levensecht leren. Topos tekende, in samenwerking met Unity Architects, voor het ontwerp waarvan de realisatie is gepland in de zomer van 2021.