Onderwijsvastgoed Dag 2020 – Uitdagingen in de twintiger jaren

23 september – De twintiger jaren zullen inhoud geven aan het portefeuille denken binnen onderwijsinstellingen en gemeenten. Wat is mijn visie? Hoe pak ik in portefeuille verband de energietransitie aan? Wat is de impact van het IHP voor mij? Ga ik renoveren of nieuw bouwen? Hoe betrek ik de leerlingen bij een nieuwe leeromgeving? Hoe kan ik de circulaire economie meenemen in mijn plannen? Deze dag biedt u nuttige handvatten en veel inspiratie.

Trendradar – Op deze dag wordt ook de Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed gepubliceerd en besproken. U ontvangt een exemplaar.
Voor wie? – Voor toezichthouders, besturen, directie en staf van onderwijsinstellingen, verantwoordelijken bij gemeenten en anderen die zich in het dagelijks werk bezighouden met onderwijsvastgoed.

Gratis boek – Bij deelname krijgt u het boek “Samen Werken aan de School van Morgen”, een overzicht van vele projecten, trends, feiten en cijfers. Dit boek, met een waarde van EUR 50,- is een uitgave van Schooldomein.

Meer informatie en inschrijven op www.onderwijsvastgoeddag.nl.