IKC Dassenburcht: Vrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid

Op de landelijke stakingsdag was het rustig op de IKC Dassenburcht Padbroek in Cuijk. Een mooie gelegenheid om door het nieuwe gebouw heen te lopen en een goed gesprek te voeren met bouwdirecteur Rob Honings van TPM TRATAD Project Management en projectarchitect Carina Thiele van Frencken Scholl Architecten.

Rob: “Padbroek is een middenklasse wijk uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw en is een duurzame, groene en vooral sociale wijk. Alweer veertien jaar geleden ontstond de idee om een brede school te maken. De toenmalige Zevensprong werd gesloopt en de idee was vervangende nieuwbouw binnen het bestemmingsplan te realiseren, samen met de Harlekijn. Doel was het gebied te bestendigen en onderwijs te koppelen aan sport- en maatschappelijke activiteiten. Het werd uiteindelijke deze locatie, die aan het zogenaamde beweegpark grenst. IKC Dassenburcht bevat naast de twee samenwerkende basisscholen De Zevensprong vanuit het bestuur Optimus en Harlekijn vanuit Invitare ook de kinderopvang PSZ Koekepeertje en BSO Eigenwijs vanuit Spring. In het gebouw vind je ook een gymzaal+, een bibliotheek en bestaat de mogelijkheid op termijn om een deel af te kunnen splitsen voor wijkactiviteiten. De scholen hebben elk hun eigen identiteit, maar er is een overkoepelende beheerstichting in het leven geroepen. Wat ze samen kunnen doen, doen ze ook samen. Zo is er één teamkamer en één gezamenlijk koffiepunt.”

Lees verder onder de foto

ONTWERP LEIDEND
Rob verder: “Het vigerende bestemmingsplan voldeed niet. Om strategische redenen heb ik gekozen om een zogenaamde coördinatieregeling door te lopen. Hierbij gaan bestemmingsplanwijziging en bouwvergunningsaanvraag (WABO) gelijk op waarbij het ontwerp leidend is. Daarom was een goede samenwerking tussen de bouwheer, de architect en de constructeur noodzakelijk. Huub Frencken is uit vijf partijen geselecteerd en heeft het ontwerp al op detailniveau uitgewerkt, van voorlopig naar definitief ontwerp tot op bestekniveau. Alles is van tevoren goed doordacht voordat het is aanbesteed. In september 2016 zijn we begonnen met een niet onherroepelijke bouwvergunning en het gebouw is medio juli 2017 opgeleverd. Door deze coördinatieregeling konden we effectiever door de procedures heen en is het uiteindelijk een efficiënt project geworden.” Carina vult aan: “Voor de uitvoering is veel in een BIMx model voorbereid. Dat werkt fantastisch en zorgt dat er minder faalkosten zijn en je de staalconstructie optimaal kunt simuleren. Daarnaast kun je je heel goed voorstellen wat de ruimte met je doet. Ik vind het jammer dat het ontwerp meestal wordt platgeslagen en zo naar de aannemer gaat. De gebruiker hoeft niet te wachten tot de ruwbouw er is om een ruimtelijk gevoel te krijgen. Ik voorspel dat iedereen binnen de keten binnenkort BIMx gebruikt. Het biedt enorm veel voordelen.”

MAXIMALE BENUTTING
Carina: “We hebben het terrein maximaal benut door het gebouw zo optimaal mogelijk naar achteren te leggen om daarmee veel speelzone te creëren en de aansluiting met het groen en het bewegingspark te maken. Het groene karakter hebben we benadrukt door een sedum dak te maken. De houten gevel loopt mooi in een doorgetrokken schanskorf, die de erfafscheiding bepaalt. Bijzonder is ook de gebogen vorm van het dak, waarbij het gebouw zich naar de straatkant verheft. Dat terwijl het gebouw naar achteren toe daalt en aansluit bij het lijnenspel van de huizenrij aan de overkant. Qua materialen hebben we een bakstenen gevel met een warme beige steen in combinatie met de toepassing van veel hout, dat op een ingenieuze wijze ook voor de zonwering zorgt.” Rob vult aan: “Er is € 450.000 extra in duurzame maatregelen geïnvesteerd. Behalve het sedumdak is er overal triple glas, een verhoogde isolatiewaarde, een KNX systeem, warmte-koudeopslag, een automatische daglicht regeling en een goede akoestiek. Door die maatregelen valt de exploitatie ook gunstig uit.”

Lees verder onder de foto

Foto: Ed van Alem

VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT
“Als je binnenkomt loop je via de ruimte voor de conciërge naar de grote aula, die verbonden is met de gymzaal+ en dezelfde hoogte van zeven meter heeft. De gymzaal kan door middel van een schuifwand opgedeeld worden, zodat de naschoolse opvang een uitloop in 1/3e deel heeft en er is een aparte toegang voor de avonduren. De centrale aula is verbonden met een podium dat tweezijdig gebruikt kan worden. Op de tweede verdieping liggen de twee leerpleinen met lokalen rondom. De lokalen zijn onderling verbonden met een enkele deur en naar het leerplein met glazen schuifdeuren, zodat er zichtcontact is en de mogelijkheid bestaat een grote ruimte te maken. Binnen de ruimtelijke samenhang hebben de scholen elk hun eigen plek, zonder dat de ruimten extra geaccentueerd zijn. In het hart van het gebouw ligt de schoolbibliotheek, die ook voor de buurt beschikbaar is. De bovenbouw is via de buitentrap toegankelijk. Alles kun je aanpassen en veranderen als het nodig is. Het gebouw is vier maanden in gebruik en je ziet nu al dat het goed werkt. Vrijheid en flexibiliteit gaan hand in hand en zorgen ervoor dat de gebruikers zich vanzelfsprekend met elkaar verbinden.”

Kijk voor meer informatie op frenckenscholl.nl en honbee.com.