Energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf terug

Veel energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf in enkele jaren weer terug. Zoals het herinregelen van klimaatinstallaties, of het vernieuwen van verlichting. Echte quick wins. Bovendien maken zij de noodzakelijke verbetering van het binnenmilieu in veel gevallen financieel haalbaar.

Wet Milieubeheer en erkende maatregelen
Volgens het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer moeten gebouweigenaren alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Dit geldt voor gebouwen die minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 ae (aardgas equivalenten) gebruiken. De verplichting geldt dus ook voor ‘grote’ PO en VO scholen. Sinds 1 december 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met de 15 belangrijkste zogenaamde Erkende Maatregelen opgesteld voor instellingen waar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden. Dit maakt het makkelijker om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen. De Erkende Maatregelen voor Onderwijsgebouwen zijn in een handige Infographic samengevat.

Lijst verduurzamingsmaatregelen
Deze Erkende Maatregelen zijn uiteraard ook voor kleinere PO en VO scholen interessant: het zijn immers maatregelen die energie besparen en zich in vijf jaar terugverdienen. Voor veel PO en VO scholen zijn maatregelen die de kwaliteit van het binnenmilieu verbeteren interessanter. Deze maatregelen kosten echter veelal geld en verdienen zich niet direct terug. De combinatie met energiebesparing maakt ze vaak financieel wel haalbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft voor het PO en VO een Lijst Verduurzamingsmaatregelen opgesteld. Deze lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag, beheer, en maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar, zoals vloerisolatie of zonnepanelen. De maatregelen zijn voorzien van een zogenaamde NL-SfB-code, zodat ze handig in offertes of opdrachten aan architecten, aannemers, installateurs en onderhoudsbureaus kunnen worden opgenomen.

Opnemen in MJOP of in onderhoudscontract
Schoolbesturen kunnen de maatregelen bijvoorbeeld opnemen in de meerjaren onderhoudsplanning. Wordt het onderhoud uitbesteed, dan kunnen de maatregelen in het onderhoudscontract worden meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een energieprestatiecontract, waarbij beheer, onderhoud en energiemaatregelen in één contract zijn samengenomen, en waar garanties in zijn vastgelegd voor de energieprestatie en de kwaliteit van het binnenmilieu. Soms wordt dan gesproken van een ESCo, een Energy Service Company. Dit bedrijf, de ESCo, kan eventueel ook de voorfinanciering op zich nemen of regelen.

Bekijk in deze pdf van 6 pagina’s de uitgebreide informatie over 15 erkende maatregelen.

Lees het volledige artikel met twee heldere voorbeelden in de online editie van Schooldomein.