Onderwijsvisie past goed in verbouwde gangenschool

KBS DE ZANDBERG FYSIEK ONDERDEEL VAN EEN HISTORISCHE OMGEVING

KBS De Zandberg ligt op een prachtige historische locatie in Breda die grenst aan de kapel van de Sacramentskerk, een gemeenschapshuis en een voormalig klooster. De school had behoefte aan uitbreiding van de eigen capaciteit en maakte al enkele jaren gebruik van noodlokalen op het eigen terrein. Vernieuwbouw was de oplossing, met als resultaat een nieuwe inpandige sportzaal, vijf nieuwe lokalen met een leerplein, een multifunctionele entree en een ontmoetingsruimte met opvang en BSO. Het resultaat mag er zijn.

Wat een mooie opgave lag daar voor het schoolbestuur INOS die ICSadviseurs vroeg het project te begeleiden. Hans Staps mag als nieuwe directeur nu van het resultaat genieten: “Mijn voorganger Frans van Baal heeft de vernieuwbouw begeleid. Deze school telt inmiddels 32 lokalen en op de kop af 833 leerlingen. KBS De Zandberg ligt in de gelijknamige wijk, die redelijk welvarend is, met veel aandacht voor opvoeding en mogelijkheden voor de ontplooiing van de kinderen. Het is niet geheel een brede school; de hoofdfunctie is toch echt onderwijs, maar we werken nauw samen met Kober die op meer dan 175 locaties in West-Brabant kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvangcentra aanbiedt, inclusief alle scholen van INOS. Dit traject is ooit breed begonnen met participatie van het gemeenschapshuis en de kerk. De school, Kober en sport zijn verder gegaan, maar we organiseren activiteiten in de kapel van de kerk, zoals de kerstmarkt en de musical van de groepen 8 en zo werken we ook samen met het gemeenschapshuis.”

“In het klooster is Kober met kinderopvang gevestigd met daarboven woningen. Die samenwerking is fysiek makkelijker geworden, omdat we ruimtelijk verbonden zijn en de multifunctionele ruimte gezamenlijk gebruiken. We werken met bedrijven en de wijk samen, zoals met Engels voor bengels, typecursussen en naschools sporten. We staan in
een wijk waarin mensen thuis ook hard werken aan de opvoeding en de kinderen een veilige thuisomgeving bieden. Ik zie aan het einde van de schooldag verschillende BSO-organisaties staan, maar de meeste kinderen gaan met de eigen ouders of met opa en oma naar huis.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.