Calvijn is de school waar je wilt zijn

GEBOUW ALS MIDDEL OM ONDERWIJSDOELEN TE HALEN

“Het gaat om verbinden en je openstellen voor een ander”. Aan het woord is Jolanda Hogewind, sinds 2009 directeur van het Calvijn College in de wijk Amsterdam Slotervaart: “Gisteren hadden we hier een zaalvoetbaltoernooi met 24 bedrijven van de Zuidas. Onze leerlingen voetbalden mee met mensen van PWC, Stibbe en ABN en in no time voelden ze zich onderdeel van het team. Eigen scheidsrechters (ook leerlingen) floten de wedstrijden. Die bedrijven waren onder de indruk van onze leerlingen en het gebouw. Je kunt het lang over waarden en onderwijsvisie hebben, maar het beste is gewoon met elkaar aan de slag te gaan.”

M3V heeft in 2009 het programma van eisen opgesteld en de architectenselectie geleid, waarbij Erik Wiersema als architect is geselecteerd. Harry Vedder: “Mooi om te zien hoe het programma van eisen bijna 1 op 1 is vertaald naar het nieuwe gebouw. Het was in die tijd een lastige opgave, omdat het voormalige bestuur Amarantis omviel en we middenin de bouwvoorbereiding zaten.” Zijn collega Maarten Assink knikt: “Het bouwheerschap bleef een tijd in de lucht hangen en dan is het geweldig om te zien – ondanks moeilijkheden – hoe mooi het resultaat is geworden.”

Morele oordeelsvorming
Jolanda: “Toen ik kwam was de eerste majeure actie het selecteren van de architect. Ik kreeg de nieuwbouw, maar er was geen duidelijk onderwijsconcept. De lessen werden wel gegeven, maar zonder onderlinge cohesie of samenhang. Docenten werkten niet op een vanzelfsprekende manier aan een verbinding met de omgeving. Ik voelde dat leerlingen, ouders en gebouw verwaarloosd waren. Dat gevoel van mede eigenaar zijn zat nog niet in de haarvaten van het Calvijn en haar medewerkers. We hebben hard gewerkt om de betrokkenheid van de docenten en leerlingen te vergroten en tegelijkertijd het onderwijsconcept naar het gebouw te vertalen. Ik heb portefeuilles bedacht en experts op allerlei gebied benoemd zoals hrm, het leerklimaat en de huisvesting. Die experts onderhielden weer contact met de teams, zodat iedereen zich betrokken ging voelen. Nu zie ik dat ze elkaar feed back op competenties geven. Dit jaar ben ik begonnen met goverance en integrity, waarbij we het over morele oordeelsvorming hebben. Dat gaat nog dieper dan je visie.”

Meer dan leren
Harry reageert: “Vaak zie je dat het onderwijs na verloop van tijd toch weer inkakt. Mooie gebouwen zijn niet voldoende om een mooie school te maken. Daar heb je een bevlogen directie voor nodig die met het team samen scherp blijft. Het is mooi om te zien dat vanaf het programma van eisen elke fase een verbinding heeft met de vorige fase. Vaak zie je dat halverwege ergens een draai wordt gemaakt, omdat er allerlei krachten in het bouwproces loskomen, die niet goed gemanaged worden.” Jolanda knikt: “Je moet consequent zijn in het uitdragen van je uitgangspunten. Ik zie mijn opdracht als directeur van een school als een brede maatschappelijke opdracht en niet alleen als het verzorgen van goed onderwijs. Leren doe je de hele tijd, ook met projecten in de wijk bijvoorbeeld. Uiteindelijk gaat het om de juiste mensen met een overtuiging die bij ons past op de juiste plek.”

Lees het volledige artikel in de online-editie van Schooldomein.

M3V2

Foto’s Gerard van Beek.