Een solide huisvestingsbeleid draagt bij aan goed onderwijs

Goed onderwijs is van belang voor onze kinderen. Zij zijn per slot van rekening onze toekomst. Behalve goede, bevlogen leerkrachten en de juiste leermiddelen zijn daarvoor ook solide en gezonde gebouwen nodig. Gebouwen waarin kinderen komen tot de beste leerprestaties en gebouwen waarin leerkrachten komen tot de beste onderwijsinstructies.

Onderzoek toont aan dat gezonde gebouwen een positief effect hebben op leerprestaties en het welzijn en de onderwijsprestaties van leerkrachten. Gelukkig dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van de huisvesting bij de onderwijsinstelling zelf ligt. De instellingen kunnen er nu immers helemaal zélf voor zorgen dat hun huisvesting optimaal is voor het geven van goed onderwijs, hun primaire taak. Als de onderwijsinstelling een duidelijk huisvestingsplan heeft en wensen goed kan onderbouwen, wordt realisatie van nieuwbouw of renovatie eenvoudiger en effectiever.

Professioneel huisvestingsbeleid
Een professioneel huisvestingsbeleid is noodzakelijk om de huisvestingsportefeuille strategisch te kunnen sturen. Het onderhoud en de instandhouding moeten binnen de MI-vergoedingen gerealiseerd worden. In deze tijd van het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen (Green Deal), is het opnemen van duurzaamheids- en energiemaatregelen in de huisvestingsstrategie belangrijk. Daarin investeren loont als de jaarlijkse energie- en onderhoudskosten dalen. Door niet alleen de investering te beschouwen, maar ook de exploitatielasten, kan beter financieel gemanaged worden. Het denken in Life Cycle Costs is een must: de exploitatielast keert immers jaarlijks terug op de begroting. Huisvestingsbeleid staat en valt met het weten wat je hebt, waar vraag naar is, waar je naar toe wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Voordat je weet hoe het er voor staat, zijn vele vragen te beantwoorden. Welke effecten hebben de nieuwste leerlingprognoses? Staan mijn onderwijsgebouwen wel op de juiste plek? Hoe staan de gebouwen er technisch voor? Voldoen de gebouwen aan de veranderende onderwijsvisie? Voldoen de gebouwen aan onze duurzaamheidsambitie? Hoe presteren mijn gebouwen financieel?

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.