Van ambities, via een technische dialoog, naar een haalbaar project

In De Tippe, een nieuw te bouwen buurt in de wijk Stadshagen in Zwolle, wordt een school gebouwd voor gereformeerd onderwijs. Het gebouw wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de geluidswal die tussen de school en de weg Zwolle-Hasselt ligt. De leerlingprognoses zijn onzeker net als de bouw van de wijk. Dat vraagt om een flexibele aanpak.

Het kan dus zijn dat er extra ruimte nodig is op termijn, maar er kan ook sprake komen van krimp. Duurzaamheid staat voorop: dit gebouw moet zo mogelijk energie neutraal zijn. Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van het TCO-principe. De indeling van het gebouw moet met het oog op toekomstige onderwijskundige uitgangspunten flexibel aanpasbaar zijn. En last but not least: de opdrachtgever wil van meet af aan in goede samenwerking met een aanbieder samen het project realiseren. Door middel van een technische dialoog is zowel de markt betrokken, gemotiveerd en geënthousiasmeerd en is de opdrachtgever erg betrokken geweest bij het proces.

Het schoolbestuur VPGO Accretio (hierna te noemen: Accretio) heeft de ambitie om haar nieuw te realiseren basisschool van meet af aan als een integraal kindcentrum te ontwikkelen. Naast onderwijs dient er ook ruimte voor kinderopvang en wellicht nog overige functies te worden gerealiseerd. En dat alles in een context waarin de werkelijke bouwkosten sterk stijgen ten opzichte van de beschikbare normvergoedingen. Om de haalbaarheid van het project te onderzoeken, is het geheel naar een businesscase vertaald en vervolgens ter consultatie aan de markt voorgelegd.

Men wil voor de realisatie een partner/aanbieder selecteren waarmee dit in een ‘ontspannen’ proces, van ontwikkel- tot en met gebruiksfase van het gebouw, wordt bewerkstelligd. Accretio wil zich in de vraagstelling aan de markt beperken tot een beschrijving van het beoogde onderwijs- en kindconcept, beschrijving van genoemde ambities en een beperkt aantal aanvullende projectkaders (waaronder budget). Dit dient door de markt vertaald te worden naar een bijpassend functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen en vervolgens worden uitgewerkt naar een passend ontwerp en technische uitwerking.

Met het oog op de toekomst, de onzekere leerlingenprognoses en met mogelijke onderwijskundige ontwikkelingen, vraagt Accretio om flexibel aanpasbare ruimtes zonder te hoge kosten. Ook belangrijk is de duurzaamheidsambitie om een zo energie neutraal mogelijk gebouw te realiseren. Alsmede het werken vanuit het TCO-principe (levensduurkosten): van te voren moeten behalve de bouwkosten ook de toekomstige onderhouds- en exploitatiekosten vast staan.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.