Een beter ICT fundament onder een optimale leeromgeving

“Toen Schooldomein Cisco benaderde om partner van Schooldomein te worden, dachten we dat Schooldomein vooral gericht was op gebouw, facilitair en beheer. Al snel werd duidelijk dat de doelstellingen van Schooldomein en Cisco perfect op lijn liggen, namelijk het stimuleren van ‘de perfecte leer-, werk- en leefomgeving’ waar ook ICT een belangrijk onderdeel van vormt. Dit jaar delen we regelmatig onze ervaringen in Schooldomein.” Johan Joldersma introduceert Cisco.

Cisco is een fabrikant van ICT oplossingen die kiest voor een andere benadering dan de meeste leveranciers: “Wij stellen succesvol digitaliseren van de hele (onderwijs-)organisatie als uitgangspunt. Onze missie is dan ook sinds 1985: ‘change the way we live, learn, work and play’. Dit sluit erg goed aan op de slogan van Schooldomein.”

Wat heeft digitaliseren van het onderwijs te maken met een ICT fundament?
“Veel verandert en tegelijk blijft ook veel hetzelfde in het onderwijs. Bekende trends: content is steeds meer digitaal beschikbaar, studenten bereiden zich voor op beroepen die nu nog niet bestaan en het onderwijs sluit steeds beter aan op de persoonlijke behoeften. Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan: op het gebied van communicatie chatten studenten meer in plaats van te e-mailen, ze bellen met video en creëren virtuele ruimtes om informatie te delen. Je kunt schermen delen met één of met duizend deelnemers, colleges opnemen en beschikbaar stellen voor studenten op afstand of als naslagwerk opslaan; je kunt video koppelingen maken met bedrijven voor videopresentaties waardoor je stages beter kunt begeleiden.”

Leidt de digitale leeromgeving uiteindelijk tot het digitale gebouw?
“Dat zou kunnen, maar een niet-digitaal gebouw is uiteindelijk geen prettige werk- en leeromgeving en dus minder aantrekkelijk voor docent en student. Elkaar ontmoeten, coachen en samenwerken blijven kernwaarden in het onderwijs. Digitalisering leidt dus niet tot individueel werken, maar maakt het wel mogelijk om op verschillende manieren en tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en te werken. De focus komt daarom steeds meer op twee zaken te liggen: de inrichting van de leeromgeving die aantrekkelijk en uitdagend is en het optimaal faciliteren ervan. En het effect van beide aspecten wordt in toenemende mate versterkt door digitale mogelijkheden.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein, vanaf 4 oktober op deze website.