Da Vinci College Roosendaal opgeleverd!

Op 27 mei 2016 is dit bijzondere project opgeleverd. De BVR en Homij hebben de realisatie afgerond en het project is overgedragen aan de school. Rector Marijke Broodbakker en directeur Joseph Dekkers waren bijzonder verguld…. en dat is nog zacht uitgedrukt. Hoewel de school nog moet worden ingericht en natuurlijk vooral bevolkt door leerlingen en medewerkers, is nu al wel te zien dat het een meer dan bijzondere leeromgeving wordt. Joseph heeft een sterk onderwijskundig concept neergezet om het VMBO-/praktijkonderwijs volop kansen te bieden en toekomstgericht te maken.

Als je langs het gebouw zou rijden, moest het in positieve zin opvallen en blijven haken en het onderscheid tussen oud en nieuw moest je zowel van binnen als van buiten niet ervaren. Dat is beide meer dan gelukt! Het onderwijskundige concept is in eerste lijn door Veldhoen + Company vertaald in een inspirerende visie en dito programma. De leidraad is: de school te zien als een echte stad met een gemeenteraad, College van B&W, leerpleinen, onderwijsstraten etc. Later heeft ICSadviseurs dit verder uitgewerkt en het projectmanagement, de directievoering en het toezicht verzorgt.

Het gebouw is een bijna letterlijke vertaling van dit onderwijskundige concept met overigens voldoende flexibiliteit voor eventuele toekomstige aanpassingen. Daardoor heeft het gebouw een sterke identiteit en worden de VMBO/PRO-leerlingen, bijna letterlijk, op het podium gezet. De architect (Ector Hoogstad) en de adviseur voor de installaties (Nelissen) hebben deze visie uitstekend doorvertaald in een inspirerende en duurzame leeromgeving.

Door in het project gedurende de uitvoering vrijwel niet te wijzigen, een redelijk gunstige bouwmarkt, een compact gebouw en fors hergebruik van het oude JTC is in dit project extreem veel waarde gecreëerd binnen het reguliere budget en de gebruikelijke planning. En: er is plezierig samengewerkt in het bouwtraject door extra te investeren in de onderlinge relaties en aandacht voor het menselijke aspect. Iedereen heeft een stapje extra gedaan en dat is te merken als je rondloopt!

IMG_4175

IMG_4172