Check je energiefacturen, dat scheelt 10% op de energielasten!

Controle van de energierekeningen bespaart een school gemiddeld zo’n 10 procent. Dat is een mooi bedrag om te investeren in leermiddelen. Of in verduurzaming van het schoolgebouw.

Berenschot en ICSadviseurs evalueerden in 2017 in opdracht van het Ministerie van OCW de materiële instandhouding en concludeerden dat schoolbesturen gemiddeld 11% meer geld uitgeven dan de vastgestelde normbedragen die zij ontvangen van het rijk. Voor gebouwonderhoud 15% meer en voor energie maar liefst 81%. Over de MI-vergoedingen vindt overleg plaats tussen VNG, PO- en VO-raad en het Ministerie. Naast de vraag of de vergoedingen moeten worden bijgesteld, kunnen scholen zelf flink besparen op de energiekosten. Niet alleen door energiebesparende maatregelen te nemen, maar ook door hun facturen goed te controleren.

START VOOR VERDUURZAMINGSTRAJECT
Chantal Broekhuis, teamleider Facility & Huisvesting bij de PCOU en Willibrord Stichting: “Twee jaar geleden hebben wij van alle 65 PO en VO-scholen de energiefacturen laten doorlichten. Een conciërge werd langs de scholen gestuurd om meterstanden op te nemen, ean-codes te registreren en foto’s te maken van alle aansluitingen. Die gegevens hebben we gecontroleerd. En wat bleek? Er waren spookfacturen bij, van vestigingen die we niet meer in gebruik hadden of zelfs nooit hadden gehad, en meterstanden die niet klopten. Bovendien was er sprake van meerdere energieleveranciers. Al die leveranciers hebben we een brief gestuurd met knelpunten en om een klantcontactpersoon gevraagd om ze op te lossen. We zijn uiteindelijk toegegaan naar één leverancier, daarvoor zijn we aangesloten bij een groot inkoopcontract via de Besturenraad.” Voor de PCOU vormde factuurcontrole de start van een verduurzamingstraject. Chantal: “De analyse van de facturen heeft ons wel 10 procent bespaard, dat is fors. Dat geld kunnen we mooi investeren in verduurzaming.”

Lees verder onder de grafiek

Hoe groter het gebouw, hoe lager het gasverbruik per m2 (ECN).

VERSCHIL TUSSEN METERSTANDEN EN ENERGIEFACTUREN
Remco Verheij was enkele jaren geleden gebouwbeheerder van het Libanon Lyceum in Rotterdam, dat bestaat uit twee monumentale schoolgebouwen. Hij heeft hier veel geld bespaard met factuurcontroles. Inmiddels werkt Remco als bestuursconsulent voor contractmanagement energie bij stichting BOOR, een van de grootste schoolbesturen, met 78 scholen en 120 gebouwen. “De energiekosten van het Libanon Lyceum bedragen 11 tot 13 euro per m2 per jaar, inclusief btw en energiebelasting. Er zijn ook scholen die 18 euro of meer per m2 verbruiken. Reken maar uit wat dat aan geld kost.” Analyse van de verbruiken en facturen levert veel inzicht op. “Als je de meterstanden, jaarverbruiken en facturen in beeld hebt, kun je gaan vergelijken, analyseren, en rare dingen eruit halen. Soms kloppen de facturen niet, soms klopt het adres niet, maar er zitten ook gebouwen bij met een groot ‘energielek’, en gebouwen met een deel leegstand. Je kunt niet 1-op-1 vergelijken. Natuurlijk hebben praktijkscholen een hoger verbruik dan gemiddeld, net als scholen met een BSO die in de vakantie open is.” Remco concludeert: “Het ligt soms aan het energiebedrijf; maar ook de scholen letten niet goed op. De normvergoedingen zijn krap, maar met goede factuurcontrole en energiebesparende maatregelen kom je een heel eind. Factuurcontrole is veel werk, maar het levert geld op en het is nodig als je een energieplan gaat maken.”

CHECK JE ENERGIEREKENING
Eke Schins is sectorleider onderwijs en gezondheidszorg bij Arcadis. Zij en haar collega, energiecoördinator Marie Ernst, hebben veel schoolbesturen geadviseerd over energie. “Scholen kunnen veel geld besparen als ze hun energierekeningen checken. Dit inzicht is ook van belang als een schoolbestuur gebouwen wil gaan verduurzamen. Maak iemand verantwoordelijk voor de energierekeningen. Want pas als je inzicht hebt kun je verdere stappen nemen. De volgende stap is de factuurcontrole. Daarna volgen gemakkelijke maatregelen die geen geld kosten, zoals het goed inregelen van de installaties. Vaak staat in het weekend en in de vakantie de verwarming nog aan. Tegenwoordig kun je dat met een slimme meter makkelijk monitoren. Je ziet bijvoorbeeld waar pieken zitten. Dan het gedrag, waarmee je nog eens 5 tot 10% kunt besparen. Bijvoorbeeld lichten uit, stand-by stand uit, apparaten die niet gebruikt worden uit. Daarnaast moet je investeren in energiebesparende maatregelen. Dat loont altijd.”

Lees het volledige artikel hieronder in de online editie van Schooldomein.