Van maatschappelijk vastgoed naar samenredzaamheid

Social marketing als de nieuwe regie

En toen ontstond een nieuw begrippenkader: zelfredzaamheid wordt samenredzaamheid; een bestemmingsplan wordt een ontstemmingsplan, regelarme wijken worden regelvrije wijken en kernen. Kansarm is altijd ook kansrijk. En er is geen sprake van een revolutie binnen de zorg, maar een evolutie. De gemeente regisseert niet maar is partner. In de komende Schooldeomein een boeiend verslag van een levendige discussie.

René Röling (manager Huisvesting & Inkoop, Middin): “Ik zie de transformatie in de zorg niet als een revolutie maar als een evolutie, maar nu even in een hoge versnelling. Zorg gaat de samenleving weer in, maar de transformatie is lastig.” Erna van Holland (lector Master of Urban and Area Development): “Ik ben op zoek naar het evenwicht tussen het loslaten en het vangnet dat er dan moet zijn.” Karel Dollekens (adviseur sociaal domein, gemeente Breda): “Je moet vertrouwen hebben in bewoners, dat er een nieuwe samenredzaamheid ontstaat met partners, bewoners, zorgvragers en de gemeenten als partner. Vertrouw erop dat niet alles van te voren geregeld hoeft te worden.” Marielle Wetzels (adviseur zorg ICSadviseurs): “Probeer gedifferentieerd aan te bieden, zodat iedereen een keuze heeft.” René Röling ten slotte: “Zorg gaat toch wel de kant van de harde commercie op. We hebben ondernemersbloed nodig om aan de harde ondernemerskant te acteren. Dat zal wel even wennen worden, maar we werken eraan.”

Lees het hele verslag van de discussie in de komende editie van Schooldomein. Vanaf 25 maart online op deze website.