Schooldomein expertmeeting: ‘Sport is een wezenlijk onderdeel van het zijn’

Het sportdomein is volop in beweging. Verenigingen hebben steeds minder vaste leden, budgetten nemen af en verenigingsmanagers trekken nieuwe functies aan voor hun accommodaties. Zoals taalles of kookcursussen. Ondertussen willen gemeenten dat burgers steeds meer zelf organiseren. Sommige burgers tonen initiatief, maar stuiten vaak op lastige regels van diezelfde gemeente. Hoe ziet de toekomst van de sport in onze samenleving eruit? Voor de nieuwe Schooldomein gingen tien professionals met elkaar in discussie aan de hand van 5 stellingen:

  • De toekomst van de sportvereniging staat onder druk en om te overleven vraagt vooral de benodigde transitie een noodzakelijke begeleiding vanuit de gemeente.
  • Sporten en bewegen is cruciaal in het bereiken van participatie en sociale cohesie binnen een lokale samenleving. Weg met de verkokering en op naar integraal sport- en welzijnsbeleid.
  • Het feit dat sportverenigingen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en sportparken steeds vaker worden geprivatiseerd staat openstelling van het sportpark in de weg.
  • Sportverenigingen dienen zich te ontwikkelen tot een open club. Verenigingen die achterblijven en de gevraagde veranderingen niet willen doorvoeren worden financieel gekort.
  • Om de kanteling van de sportverenigingen succesvol te laten zijn, is een gezamenlijke visie noodzakelijk.

Lees het artikel in de online-editie van Schooldomein >>