Een digitale broeikas in Valenciennes

In “Op Zoek Naar Frankrijk”, een documentaire serie van de VPRO op zondagavond, reist Wilfred de Bruijn door alle lagen van de Franse samenleving. Er ontstaat een betrekkelijk somber beeld van een in zichzelf gekeerde natie waarin segregatie, angst voor de toekomst en nostalgie de overhand hebben. Dat er ook een ander Frankrijk bestaat is te zien in Valenciennes. Aan de oever van het Canal d’Escaut staat sinds kort de Serre Numérique (de digitale broeikas), gebouwd voor de ontwikkeling van virtual reality, naar ontwerp van OIII architecten. Hier geen nostalgie maar een blik op de toekomst en internationale samenwerking.

Het project is onderdeel van de lange termijn visie die in de jaren ’80 bestond bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. De pijlers van de lokale economie vertoonden toen de eerste scheuren. Door de toenemende concurrentie raakte de kolen- en staalgerelateerde bedrijvigheid, die de regio sinds de industriële revolutie had gedomineerd, in het slop. Nieuwe economische ontwikkeling was noodzakelijk om het tij te keren. Dit keer niet door nieuwe wegen en goedkope bedrijfsterreinen aan te leggen, maardoor het stichten van een school. Met het stichten van een opleiding op het gebied van ‘virtual reality’ in 1987 voorzag men de enorme potentie van de opkomst van de computer en werd de kiem gelegd voor het ontstaan van een nieuwe economische sector.

Nieuw tijdperk
De school is inmiddels een internationaal gerenommeerd instituut. Het bestaat uit drie opleidingen, Supinfocom voor animatie, Institut Superieur de Design voor industrieel ontwerp en Supinfogame voor gamedesign. Met de opening van de Serre Numérique is een nieuw tijdperk ingegaan. Tot dan toe waren de verschillende opleidingen her en der verspreid in de stad. Het samenbrengen op één plek moet leiden tot synergie. Geavanceerde faciliteiten werden financieel bereikbaar doordat ze gedeeld worden. Maar de grootste vooruitgang wordt verwacht van de wijze waarop opleiding en bedrijfsleven in het gebouw bij elkaar gebracht zijn. Er is een centrum voor onderzoek en samenwerking met internationale commerciële partijen gemaakt en een ‘broeikas’ voor startende ondernemingen. Hiermee wordt een toenemende economische impact voorzien die de jonge bedrijfstak in de regio een impuls geeft.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.

Foto’s Thea van den Heuvel