Slimme combinatie van activiteiten wint ruimte

Rosanne Jansen van Frencken Scholl Architecten is samen met haar collega Huub Frencken vanaf begin 2013 betrokken bij de brede maatschappelijke voorziening (BMV) De Sjinskoel in het dorp Schinveld in Zuid-Limburg. Op de locatie van het voormalige klooster is een indrukwekkend programma uitgewerkt.

Rosanne: “Het gebouw is begin 2016 officieel geopend en ligt aan de Kloosterlaan; de eerste uitvalsweg van Schinveld naar de omliggende dorpen. Oorspronkelijk stond op de locatie een kloostercomplex dat in 2012 is afgebrand. Die brand bood een oplossing voor de discussie waar de BMV zou moeten komen; aan de grens van Schinveld, waar het beter bereikbaar zou zijn voor de andere dorpen binnen de gemeente Onderbanken of toch centraal in het dorp? Rond de locatie van het klooster ligt onder meer het gemeentehuis en daarnaast is nu het nieuwe ontmoetingshart van Schinveld ontstaan. Dat maakte de opgave extra uitdagend; het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook om de inpassing in de omgeving vol symboliek en herinneringen.”

Bokkenrijders
“De BMV bevat naast de basisschool Schinveld, en de bibliotheek van de gemeente Onderbanken ook een sport- en evenementenzaal, die door de gymnastiekvereniging Olympia wordt gebruikt en verder door de overige verenigingen. De naam de Sjinskoel stamt uit de tijd van de bokkenrijders (rond 1700-1800), toen bestond het beroep van de ‘vilders’. Deze mensen ontdeden kadavers van hun huid, een vies en zwaar werk. Dit gebeurde langs de Rode Beek, niet zover van het Gemeentehuis en de BMV vandaan. De overblijfselen en pot- en botresten werden in kuilen begraven. In de BMV zijn deze resten onder een glazen plaat zichtbaar.”

Mooi contrast
Schooldirecteur Marion Kleinen: “De fusieschool met circa 350 leerlingen kent vier clusters van drie lokalen met elk een leerplein, waarbij elk onderdeel een aparte ingang kent en uitkomt op het mooie binnenplein dat ruimtelijk aan het gemeentehuis grenst. Als je binnen komt kijk je als in een theater een halve verdieping naar beneden en een halve verdieping naar boven, waar de onder- en bovenbouw van de school is geplaatst. De brede voorgang fungeert als dorpsplein waar iedereen elkaar ontmoet. De architect heeft een mooi contrast aangebracht tussen de relatieve geslotenheid aan de buitenzijde en de lichtheid en openheid aan de binnenzijde. Zo is een architectonisch en stedenbouwkundig programma ontwikkeld, waarbij naar slimme oplossingen en efficiënte verbindingen is gezocht.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.

Foto’s: Arjen Schmitz fotograaf