Science Campus Leiden: het meest complexe bouwproject in Nederland

Peter Hamel is als senior projectmanager verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. “De nieuwbouw moest helemaal vanaf scratch opgezet worden. De universiteit wilde zo snel mogelijk nieuwbouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, mede omdat er asbest in de sterk verouderde gebouwen uit 1960 zat. Je praat over een project met een totale omvang van 100.000 m² bvo dat in drie fasen wordt uitgevoerd.”

“Toen we in 2010 met het ontwerpteam startten, hebben we eerst een structuurplan bestaande uit drie fasen opgesteld, waarbij je start met de laatste fase en van daaruit de eerste twee fasen gaat plannen. De eerste fase die we in september in gebruik nemen bestaat voor 60% uit laboratoria en onderwijsruimten die generiek en specifiek worden gebruikt, naast diverse vleugels met kantoren. Het gebouw bevat hele specifieke en complexe faciliteiten, zoals een meethal die helemaal trillingvrij is gemaakt ten opzichte van de omgeving. Inmiddels hebben we het programma van eisen voor de tweede fase vastgesteld, in afstemming met de vertegenwoordigers vanuit de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.”

Naast projectmanager Peter Hamel zit ICS-adviseur Tanneke Willems aan tafel. Zij heeft het programma van eisen voor de tweede fase van de nieuwbouw van de Science Campus begeleid: “Een complicatie is dat de faculteit zo snel is gegroeid dat niet alle functies die in de eerste fase gepland waren, daadwerkelijk gehuisvest kunnen worden. Sommige instituten zoals bijvoorbeeld het instituut voor geneesmiddelenonderzoek zijn meer dan verdubbeld. De mensen van het primaire proces staan voor de grote uitdaging om met deze groei het onderwijs goed te organiseren en tegelijkertijd, tijd te nemen om na te denken over de nieuwe huisvesting.”

Lees het hele artikel in de online editie van Schooldomein.

Beelden: Michael van OostenJHK Architecten en Inbo