Nieuwbouw Krimpenerwaard College met risicodragend projectmanagement

Een gedateerd schoolgebouw en een flinke groei van het leerlingenaantal vormden de aanleiding voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel. Samen met de gemeente ontwikkelde het schoolbestuur plannen voor het nieuwe gebouw waarin ook een sportaccommodatie werd ondergebracht. Het gebouw werd risicodragend gerealiseerd en inmiddels genieten leerlingen en docenten van hun prachtig vormgegeven, duurzame, nieuwe school.

Architectenbureau DP6 vertaalde het onderwijsconcept en de daarvan afgeleide huisvestingsvisie naar een passend ontwerp: een compact gebouw van drie bouwlagen waarbij de sporthal, het verenigingsgebouw voor de plaatselijke korfbalvereniging en een verdiepte inpandige fietsenstalling in de hoofdmassa zijn geïntegreerd.

Om er zeker van te zijn dat de gewenste school zou worden opgeleverd voor het beschikbare budget en binnen de afgesproken planning, koos het schoolbestuur voor risicodragend projectmanagement van HEVO. Deze werkwijze biedt een maximale ontzorging met behoud van maximale invloed en geeft vroegtijdige resultaatgaranties op de kwaliteit, het budget en de planning. Bovendien had het bestuur met deze manier van bouwmanagement met slechts één contractpartij – en dus ook één aanspreekpunt – te maken.

Bij risicodragend projectmanagement worden de ontwerp-, aanbestedings- en uitvoeringsrisico’s en de daarbij behorende financiële risico’s, door bijvoorbeeld een tegenvallende aanbesteding, meerwerk, onvoorziene loon- en prijsstijgingen, faillissementen van ontwerpende en uitvoerende partijen, afgedekt. Terwijl deze zorgen uit handen werden genomen, had het schoolbestuur wel maximale invloed bij het maken van keuzes, zoals de keuze voor de architect, en het nemen van beslissingen tijdens het proces.

Meer weten? Lees het hele artikel in de online editie van Schooldomein.

Foto’s: Michel Kievits