Scholen nu al klaar voor de Big BENG?

Eind 2020 wordt de regelgeving op gebied van energieprestatie (EPC) aangescherpt. Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn vanaf dat moment de standaard. Voor overheidsgebouwen geldt die eis al vanaf eind 2018, al vallen scholen daar formeel niet onder. Waarom niet nu al voorsorteren? Natuurlijk, het blijft een nieuwe uitdaging en een stap met financiële impact, maar we zien bij DGMR steeds vaker dat schoolbesturen nu al vragen om BENG.

Anticiperen op de toekomst
Interessant is te weten waarom schoolbesturen nu al voor BENG willen gaan. Dit was het antwoord van één van onze opdrachtgevers: “Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. Goed presteren op energie is hierbij essentieel. De huidige regelgeving stelt eisen aan de energieprestatie van elk bouwwerk, maar onze ambitie ligt hier duidelijk hoger. Daarom kijken we vooruit. Kijkend naar de nabije toekomst vragen wij onszelf af: Waarom zouden we BENG laten wachten tot 2020, als het nu al beter kan?”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Maar wat is BENG dan precies?
Om deze BENG-ambitie waar te kunnen maken, moet een school aan drie harde eisen voldoen. Als opvolger van de energieprestatiecoëfficiënt (EFC) is vanuit Europa een nieuwe methodiek gelanceerd die begint bij een goede gebouwschil, maar ook eisen stelt aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen.

De eisen richten zich op:

  1. energiebehoefte (met name gebouwschil, max. 50 kWh/m2/jaar)
  2. primaire energiegebruik (totaal energiegebruik, ala EPC, totaal max 60 kWh/m2/jaar)
  3. benodigde aandeel hernieuwbare energie (minimaal 50%).

Deze eisen zorgen voor een uitdagende ontwerpfase, waarbij een goede samenwerking tussen de architect en de bouwfysisch adviseur noodzakelijk is. Al vroeg in de ontwerpfase voert DGMR een variantenstudie uit om te onderzoeken welke bouwkundige maatregelen en installatietechnische voorzieningen nodig zijn aan BENG te kunnen voldoen. De uitkomsten hiervan zijn interessant om een beeld te krijgen van wat er
nodig is om een toekomstgericht onderwijsgebouw te creëren dat aan de nieuwe BENG-regelgeving voldoet.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Een stap vooruit
De nieuwe BENG-regelgeving is voor scholen een uitstekende tussenstap om uiteindelijk tot een energieneutraal gebouw te komen. Dat levert ook wat op: een lagere energierekening, een betere uitgangspositie voor straks en een aantrekkelijke en duurzame school waar leerlingen en ouders graag voor kiezen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden gestimuleerd om er nog een flinke schep bovenop te doen. Voor onszelf, voor het schoolbestuur en de leraren, maar vooral voor de kinderen. Een schoolgebouw dat nu al duurzaam is en comfortabel, en berekend is op een energieneutrale toekomst.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.