SUVIS is er voor bestaande schoolgebouwen

Structurele maatregelen
Gertjan: “Door het programma van eisen Frisse Scholen zijn schoolbesturen bewuster geworden van het belang van een goed binnenklimaat. Ze kregen meer inzicht in de maatregelen bij de verschillende klassen A, B en C. Wat ook hielp was het onderzoek van TNO waaruit bleek dat een goed binnenklimaat bijdraagt aan de prestatie van leerlingen. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe lager de prestatie. De SUVIS-regeling is er om die bestaande groep ‘vergeten’ schoolgebouwen aan te pakken, die voorlopig nog niet voor renovatie in aanmerking zouden komen.”

Froukje: “Het voordeel van de regeling is dat scholen eindelijk bewuster worden. Als we tien jaar geleden adviseerden om CO2-stoplichtmeters toe te passen, dan zagen we nog wel eens dat de meters na verloop van tijd in een la verdwenen. Het negatieve signaal van de meter kon frustrerend zijn, omdat structurele maatregelen uitbleven. Nu er een infectieziekte aan te pas komt, is er een duidelijke vraag om monitoring van de CO2-concentratie. Het gaat nu direct om de gezondheid van de kinderen en het personeel.” Lees meer