Aeres Hogeschool Almere eerste schoolgebouw in Europa met WELL Platinum

Met een score van 98/100 punten is Aeres Hogeschool Almere als eerste schoolgebouw in Europa gecertificeerd met WELL Platinum. En wereldwijd heeft Aeres het tweede Platinum-schoolgebouw. Een geweldig resultaat, waarop DGMR trots is. Om de ambities op het gebied van gezondheid te realiseren, was DGMR onder andere betrokken als WELL-adviseur.

Aeres Hogeschool Almere wilde een toonaangevend onderwijsgebouw op de Flevo Campus neerzetten. Locatie Almere moest nadrukkelijk, groen, duurzaam, circulair én gezond worden. Vanaf het begin hebben DGMR-adviseurs aan deze thema’s een bijdrage geleverd. Voor de WELL-certificering begeleidde WELL AP Laura van de Pol het proces: “Vanaf de ontwerpfase hebben we de gezondheidsthema’s continu getoetst aan het ontwerp en de beleidsstukken van Aeres. Waar nodig is het ontwerp, en in sommige gevallen ook het beleid, aangescherpt aan de eisen van de WELL Building Standard.

Bastiaan Pellikaan, voorzitter van het College van Bestuur van Aeres, is trots op het realiseren van de ambities: “Aeres Hogeschool Almere is met de WELL-certificering Platinum bekroond en daarmee de gezondste hogeschool van Nederland. Verder is dit gebouw een optimale mix tussen groen, klimaatadaptatie, circulariteit en energieneutraliteit. Daarmee draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Aeres en de Sustainable Development Goals van de VN.”

Duurzaam en veilig
De adviseurs van DGMR toonden volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) aan dat maatregelen voor duurzaamheid in een vroeg stadium zijn meegenomen en effectief zijn. Daarnaast adviseerden ze over systemen en materialen voor een circulair gebouw. Eerder won Aeres Hogeschool Almere al een Circular Award.

In het groene atrium dat door het gebouw draait, zorgt de begroeiing onder andere voor een goede akoestiek. De PV-panelen aan de groene gevel dienen niet alleen voor energieopwekking, maar ook als zonwering en toch zorgen ze voor voldoende daglichttoetreding. Het brandveiligheidsconcept van DGMR sloot aan bij de bezoekersstromen van een entreegebouw en de dynamiek van een onderwijsgebouw.

Beeld: Aeres Hogeschool Almere