Plein Oost in Haarlem is fris,
energieneutraal én betaalbaar

Het is in Haarlem gelukt een frisse en energieneutrale school te realiseren tegen lage beheerkosten. Jan Aalberts van schoolbestuur Spaarnesant vertelt over de succesfactoren van dit goede resultaat: de inzet van een dubo-auditor, de verlate oplevering, en de goede samenwerking met gemeente en bouwpartijen. Plein Oost wordt op alle vlakken beschouwd als een ‘pareltje’.

In augustus 2014 is Plein Oost opgeleverd. Het gebouw huisvest twee scholen met buitenruimte en gymzaal, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, is de school gedurende een jaar gemonitord. Hieruit blijkt dat bijna alle doelstellingen voor de nieuwbouw van Plein Oost zijn gehaald. De gebruikers zijn positief en het gebouw presteert goed, zowel wat betreft binnenklimaat als energiegebruik. Vandaar de vraag aan Jan Aalberts, directeur bedrijfsvoering bij schoolbestuur Spaarnesant, wat de succesfactoren waren voor dit goede resultaat.

Aalberts: “Het begon met een telefoontje van een medewerker van de gemeente Haarlem met de vraag of wij geïnteresseerd waren onze plannen voor de nieuwbouw van een MFC om te zetten naar een energieneutraal schoolgebouw. We hadden de kans om mee te dingen naar de UKP-NESK-subsidie ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’. Het is ons gelukt deze subsidie te verkrijgen, mede dankzij onze financiële bijdrage van twee ton. De inbreng van een dubo-auditor heeft mede bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. De auditor heeft er in iedere fase van het ontwikkel- en realisatietraject op toegezien dat de vereiste duurzaamheidsprestaties werden gehaald. En na ingebruikname van het schoolgebouw heeft de dubo-auditor gedurende twee jaar getoetst of het gebouw aan de eisen bleef voldoen.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.