Nieuw open leer- en recreatie landschap voor Maastricht

Wat een uitdagende opgave voor Team LIAG: het ontwerpen en herstructureren van het monumentale park Tapijn voor de universiteit en de stad. Het programma behelst de renovatie van 9.000 m² bestaande gebouwen en het toevoegen van 7.200 m2.

De voormalige militaire Tapijnkazerne ligt op een 6,3 hectare terrein met een aantal historische en monumentale panden en wordt ontwikkeld tot openbaar park met gebouwen voor Universiteit Maastricht. Het ensemble van gebouwen in het park doet denken aan de opzet van een Engels landgoed. Team LIAG maakte een schetsontwerp voor het totale gebied, waarbij overbodige gebouwen gesloopt worden, een prachtig multifunctioneel gebouw met ontmoetingsfuncties wordt toegevoegd en de panden via een verdiepte fassade met elkaar verbonden worden. Een slim doordacht ontwerp, waarbij het onderwijs van de Universiteit Maastricht op een prominente plek in de stad gesitueerd wordt en het park voor alle Maastrichtenaren toegankelijk is.

Opleidingscentrum voor de infanterie
Erik Schotte en Carina Nørregaard van LIAG vertellen met passie over dit bijzondere project dat zij sinds januari van dit jaar mogen begeleiden: “Het terrein was als kazerne in
gebruik van 1919 tot 2010 en bevat een aantal monumentale gebouwen en ook het monument van generaal Dibbets. De kazerne was onder andere in gebruik als opleidingscentrum voor de infanterie, troepen voor Indonesië, diverse regimenten en verschillende afdelingen van de NAVO tot 2007. In oktober 2010 verlieten de laatste NAVO-militairen de Tapijnkazerne en sinds 1 oktober 2013 is de kazerne officieel in eigendom gekomen van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen. De gemeente is eigenaar van de onbebouwde ruimte en verantwoordelijk voor het beheer ervan.”

Openbaar gebied
De uitvraag was simpel, maar ook complex: “We willen de open ruimte van het voormalige kazerneterrein tot openbaar park maken; daarbij willen we de structuur van de monumentale gebouwen van de kazerne in het landschap versterken en benadrukken. Erik: “Voor de meeste inwoners van Maastricht was de voormalige Tapijnkazerne een enclave in de stad met een groot hek er omheen. Nu verdwijnen de hekken en wordt het terrein openbaar toegankelijk, als onderdeel van het stadspark. Onderdeel daarvan is de aanleg van fiets- en wandelpaden die Tapijn vanaf de Prins Bisschopsingel met het stadspark ter hoogte van de St. Hubertuslaan gaan verbinden. De uitdaging is om het park als open landschap te ontwikkelen, waarbij recreëren en leren overal plaats kan vinden en het hele terrein geactiveerd wordt. Onze eerste opdracht was om een massastudie te doen en we zitten nu in de fase van het schetsontwerp. Naast het ontwerpen van een nieuw gebouw gaat het om het hergebruik van bestaande gebouwen.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.

Beelden: LIAG architecten en bouwadviseurs