De bouw van IKC Hillegom gaat van start

De eerste paal ging op 3 maart jl. de grond in. Nu kan er echt begonnen worden met bouwen. In het voorjaar van 2022 opent dan in het park op de hoek van Weerlaan-Vosselaan een nieuw energieneutraal integraal kindcentrum: IKC Hillegom, ontworpen door LIAG.

In het bijzijn van bestuurder Omar Ramadan, Paula Bernsen, directeur Wonderland Kinderopvang en wethouder Hoekstra werden de vlaggen gehesen. Om het moment, ondanks de coronamaatregelen, toch een beetje te vieren is er een tijdscapsule ingegraven onder het nieuw te bouwen IKC vol met kunstwerkjes van de kinderen van de basisschool en de kinderopvang. Het feestelijke moment werd gefilmd door twee leerlingen, zodat de kinderen op school toch konden meegenieten.

Het nieuwe gebouw, dat LIAG ontwerpt, gaat ruimte bieden aan de talentontwikkeling van het kind. Een plek waar ieder kind wordt gestimuleerd om zichzelf te zijn. Het kindcentrum wordt een integraal opgezette leeromgeving waar de creativiteit en beleving van het kind centraal staat. Iedere leeftijdsgroep krijgt zijn eigen gebied. Daarbij creëren we extra ruimte voor overgangsgebieden waar andere lesvormen mogelijk zijn én waar de kinderen fijn kunnen samenwerken. In de opzet is er een doorgaande lijn in onderwijs en opvang. En dat in een gezond gebouw, voorbereid op de toekomst.

Lees meer over het project op de website van LIAG: https://www.liag.nl/projecten/ikc-hillegom