Installatiescan zorgt voor een gezondere school

… en de energierekening daalt!

Een eenvoudige scan om de werking van installaties in scholen te controleren levert snel resultaat: een betere luchtkwaliteit plus een fikse besparing op energie en geld. Installateur GEAS testte de scan samen met DWA en ontdekte in OBS De Fontein dat de ventilatie ’s ochtends te laat aanging en een ventilatiekanaal was losgeraakt. Dit alles kon ter plekke worden verholpen. Ook ontdekte hij dat er geen vakantieregeling was voor de ventilatie en geen aanwezigheidsdetectie op de verlichting.

Uit onderzoek in schoolgebouwen blijkt vaak dat de ventilatie niet goed werkt, installaties niet goed zijn aangebracht en onderdelen verkeerd zijn aangesloten, of ze zijn onjuist ingesteld. En vaak ook ontbreekt een goed onderhoudscontract. Daarnaast kan er via de betere inregeling of via eenvoudige aanpassingen, zoals het aanbrengen van warmteterugwinning (WTW), een vakantieregeling, of aanwezigheidsdetectie eenvoudig energie – en dus geld – worden worden bespaard. En een gezond binnenklimaat leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Maar wat is nu precies het probleem en wat is de oorzaak? En welke verbeteringen zijn nodig?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, heeft begin 2016 een ‘Installatiescan Scholen’ op laten stellen. Hiermee kan de (huis)installateur van een school in twee tot vier uur tijd problemen met de installaties in kaart brengen, ter plekke oplossen en aangeven welke maatwerkoplossingen en quick wins mogelijk zijn om het binnenmilieu te verbeteren of energie te besparen. De scan richt zich op ventilatie, verwarming, koeling, verlichting en elektrische apparaten.

Op onderzoek met de scan
Zomer 2016 heeft RVO.nl aan adviesbureau DWA en installateur GEAS gevraagd om de Installatiescan in twee scholen uit te testen. Installateur Rens Liebrand van GEAS ging samen met Rik Altena van DWA op onderzoek in OBS De Fontein in Warnsveld en Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek. Liebrand: “Via de Installatiescan hebben we bijvoorbeeld in De Fontein ontdekt dat de kloktijd van de ventilatie niet goed stond. De ventilatie ging ’s ochtends te laat aan. Dat kon ik meteen aanpassen. Een losgeraakt ventilatiekanaal konden we ook gelijk repareren. Ook zagen we dat de ventilatie geen vakantieregeling heeft. Uitbreiden van het ventilatiesysteem met een vakantieregeling kan de school 1.300 kWh per jaar schelen, dat is zo’n € 170,-. Verder bleek dat er geen aanwezigheidsdetectie op de verlichting was. Plaatsen van aanwezigheidsdetectie in de lokalen is eenvoudig en kan tot nog meer energiebesparing leiden. Zoiets kost rond de € 2.000,- en bespaart 700 kWh per jaar.” Twee uur werken met de Installatiescan Scholen verdient zich zo snel terug in een beter binnenmilieu en kansen voor energiebesparing.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.