Eerste paal Metis Montessori Lyceum in Amsterdam

Op vrijdag 14 oktober jl. werd de eerste paal geslagen van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam door wethouder Simone Kukenheim men met de leerling Yoshi Vrooland van het Metis Montessori Lyceum. Het betreft een uitbreiding van 3.600 m² bvo groot.

Het Metis Montessori Lyceum is een school voor VWO, HAVO en MAVO en heeft nu ongeveer 700 leerlingen. De school wil doorgroeien naar ruim 900 leerlingen. Het huidige gebouw is daarvoor te klein en renovatie alleen is niet genoeg. De stedenbouwkundige uitgangspunten bepalen dat de footprint van de aanbouw maximaal 900 m² mag zijn, met een volume van maximaal 4 lagen. Randvoorwaarden voor het ontwerp zijn:

  • Optimale interne aansluiting aanbouw aan bestaande school;
  • Nieuwe relatie tussen school en park én aansluiting park tot aan Mauritskade mogelijk maken;
  • Zichtbaarheid nieuwe deel van de school vanaf Mauritskade;
  • Behoud monumentale plataan op patio;
  • Behoud monumentale conciërgewoning;
  • Aandacht voor een goede logistiek van leerlingenstromen.

Omkering
De gebouwen aan de Mauritskade hadden vroeger ook een ingang in het park. Die zijn inmiddels allemaal afgesloten. Ook het Metis Montessori Lyceum staat nu met de rug naar het park; de lesruimten zijn allemaal op de stad georiënteerd. Met de uitbreiding wil de school de entree niet alleen logistiek beter organiseren maar ook de ligging aan het park optimaal benutten. Deze ‘omkering’ geeft de school de mogelijkheid om lesruimten te laten uitkijken over het park.

ICS BOA begeleidt de uitbreiding van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam.
Projectteam: René van der Willigen en Maarten Boelsma

mms