VO-scholen: nu aanmelden voor science- en technologiewedstrijd IJSO 2017

Aanmelding voorronde internationale kenniswedstrijd van start
VO-scholen strijden om deelname IJSO 2017

Nederlandse VO-scholen kunnen zich tot en met 21 december 2016 aanmelden voor de landelijke voorronde van de science- en technologiewedstrijd IJSO 2017. Deze internationale kenniswedstrijd vindt aankomend jaar in Nederland plaats. Deelname kan leerlingen helpen bij het maken van een goede profielkeuze.

De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een kenniswedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger. Een belangrijk doel is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science en technologie.
Nederlandse scholen kunnen zich tot en met 21 december 2016 aanmelden voor de landelijke voorronde (op 17 januari 2017) die plaatsvindt op de eigen scholen. De landelijke voorronde bestaat uit twee toetsvarianten: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Op 13 februari wordt tijdens een landelijke manifestatie in Utrecht bekendgemaakt welke twee groepen van 24 leerlingen doorgaan naar de nationale eindronde (op 7 april 2017) op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarna zullen twee teams (een onderbouw- en bovenbouwteam) van zes leerlingen Nederland begin december vertegenwoordigen tijdens de internationale olympiade op de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dan komen naar verwachting leerlingen uit zo’n 50 landen naar Nederland. De leerlingen verblijven van 3 tot en met 12 december 2017 op Papendal.

Aanmelden en oefenen
IJSO 2017 is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, Fontys Hogeschool Eindhoven, Scholengroep Quadraam en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met IT-specialist Switch, de grondlegger van Studywise: het fundament voor digitaal onderwijs. Switch faciliteert het evenement en heeft recent de website voor de nationale aanmelding (IJSO2017.nl) en een platform met oefenopgaven voor deelnemende scholen gelanceerd (IJSO-vo.nl).

Talent ontwikkelen
Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) kondigde de komst van IJSO 2017 eerder al aan en wees daarbij op het belang van vakwedstrijden voor bijzonder talent om zich verder te ontwikkelen en erkenning te krijgen voor geleverde prestaties. “Wij sluiten ons daar volledig bij aan”, zegt directeur Bob Vos van Switch. “Als IT-specialist voor het onderwijs zijn wij graag betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen. Digitaal onderwijs kan hierin een belangrijke rol spelen. Wij stimuleren dit op verschillende manieren, met Studywise en bijvoorbeeld door de ondersteuning van deze internationale kenniswedstrijd in Nederland.”