Vanuit de onderwijsinhoud adviseren, meedenken, meehelpen en begeleiden bij de bouw van een nieuwe schoollocatie

Ex-schooldirecteur Janie Mooi deelt regelmatig in haar blogs haar ervaring in de wereld van bouwers en inrichters en laat zien hoe bouwprocessen en processen rond inrichting effectiever gestroomlijnd kunnen worden met visieontwikkeling en de impact op de eigen organisatie.

Even voorstellen:
Ik ben Janie Mooi en altijd werkzaam geweest in het onderwijs. De afgelopen jaren als directeur van IKC Vrolik in Hilversum. Tot afgelopen januari 2019, toen ik heel bewust de overstap heb gemaakt naar een andere werkomgeving en gestart ben bij ICSadviseurs. Waarom zou je een superleuke, interessante en dynamische baan in het onderwijs opgeven voor een functie als adviseur? Niet omdat ik genoeg had van het onderwijs, integendeel! Wel omdat ik denk op een andere manier iets voor het onderwijs te kunnen betekenen.

Relatie tussen inrichting en onderwijs
De afgelopen drie jaar mocht ik een nieuwe schoollocatie bouwen en met het team de ontwikkeling naar een integraal kindcentrum (IKC) vormgeven. Tijdens dit traject heb ik ervaren hoe ontzettend belangrijk de relatie tussen huisvesting en de uitwerking van je onderwijsconcept is. Anders gezegd, de relatie tussen de inrichting van je pand en de manier waarop je je onderwijs vormgeeft. Natuurlijk wil iedereen dat een nieuw schoolgebouw duurzaam is en er mooi en gelikt uitziet. Maar wat de verdeling van vierkante meters in een ruimte daadwerkelijk betekent voor de vormgeving van je onderwijs en hoe je je team, kinderen en ouders meeneemt en mee laat denken in de ontwikkeling naar een nieuwe locatie, daar wordt vooraf vaak weinig over nagedacht. Juist terwijl dit zo ontzettend belangrijk is!

Bij de bouw van een nieuwe schoollocatie krijg je als onderwijsorganisatie te maken met aannemers, architecten, projectleiders en andere bouwers die een kwalitatief goed gebouw willen neerzetten. Zij prikkelen je niet om na te denken over de consequenties van de inrichting van het gebouw voor het kind, je team en je onderwijs. Hun doel is het gebouw zo goed en snel mogelijk op te leveren, terwijl het voor een onderwijslocatie vaak dan pas begint.

Inrichten met visie
En dat is voor mij een belangrijke reden om bij ICSadviseurs aan de slag te gaan, zodat ik juist ook vanuit de onderwijsinhoud in trajecten kan adviseren, meedenken, meehelpen, begeleiden, luisteren en de relatie kan leggen tussen een bouwvraag, de organisatie van het onderwijs en het belang voor het kind en natuurlijk ook de medewerkers zelf.

Komend jaar publiceer ik twee keer per maand een blog, om mijn ervaringen vanuit mijn nieuwe werkomgeving te delen. Ik observeer, kom met tips, handige weetjes en laat concreet zien wat beter kan.

Belangstelling voor mijn workshop inrichten met visie in 1 dag? Bel of mail even en dan kom ik graag langs!

Janie Mooi
+31 (0)6 13879033
janie.mooi@icsadviseurs.nl
www.icsadviseurs.nl