Bevlogen huisvestingsadviseurs sinds 1955

Met doordachte plannen legt ICS de basis voor waardevolle stukjes samenleving. Fijne plekken om naar hartenlust te leren, leven, spelen, werken, zorgen en ontmoeten.

Onze betrokken huisvestingsadviseurs en bouwprojectmanagers brengen ambities tot leven op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn. Waarbij de gebruiker centraal staat in het gebouw en het gebouw past in zijn omgeving. Wat complex is maken we helder en begrijpelijk. Met creativiteit, bevlogenheid en kennis van zaken ontwikkelen we plekken die blijvend betekenisvol zijn. Vandaag, morgen en overmorgen.

De bedrijfsfilosofie van ICSadviseurs is gebouwd op vijf kernprincipes.

  • Multidisciplinair – Multidisciplinaire teams zijn onze kracht. We brengen er alle aspecten van advies en bouwmanagement bij elkaar, zodat we gespecialiseerd en veelzijdig werken.
  • Kennisgedreven – ICS is gebouwd op kennis. Onze expertise maakt ons bijzonder en stelt ons in staat de beste oplossingen te vinden. We weten veel, maar zijn nooit uitgeleerd.
  • Innovatief en duurzaam – Bouwen voor de toekomst vraagt om een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen. We weten wat er speelt in onze markten, in de bouwsector én in de maatschappij.
  • Echt samenwerken – Teambuilding tussen alle betrokken partijen is de basis voor een succesvol functionerende projectorganisatie. Samen nemen en delen we onze verantwoordelijkheid.
  • Gepassioneerd – De mensen maken ICS. Samen zijn we een collectief van gedreven experts met hart voor ons werk. Plezier is daarbij onze belangrijkste bindende kracht.

Ruimteregie

ICSadviseurs maakt net als BOAadvies, ICSinterim en ICSzorg onderdeel uit van de ICS Ruimteregiegroep.

Onze visie op organisatie en huisvesting hebben wij samengebracht in onze kerncompetentie Ruimteregie. Ruimteregie bestaat uit een zorgvuldige regie over interne veranderingen, gecombineerd met een strak management van het bouwproject. Mits goed aangestuurd, kunnen beide elkaar stimuleren met als resultaat rendementsverbetering van zowel organisatie als huisvesting.

Onafhankelijk

Wij zijn volstrekt onafhankelijk. De ICS Ruimteregiegroep is eigendom van vier bevlogen adviseurs uit de eigen organisatie. Vanuit die positie dragen wij zorg dat het eindresultaat volledig aan uw wensen en eisen voldoet. Door de onafhankelijke positie zijn wij in staat bruggen te bouwen in complexe belangenvelden, zoals tussen gebruikers en bouwwereld, tussen financiers en gebruikers, tussen gebruikersgroepen, tussen publieke en private partijen en tussen korte- en langetermijnbelangen.