Het beste advies voor de beste gebouwen

BOAadvies ondersteunt gemeenten, schoolbesturen en welzijnsinstellingen bij nieuwbouw, verbouw, aanpassing en onderhoud van hun vastgoed.

Als gesprekspartner voor alle betrokken partijen zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding in elke fase van het bouwproject.

Dat begint met het grondig in kaart brengen van de bestaande situatie. De uitkomsten van dat onderzoek vormen de basis van een gefundeerd advies. Voor de praktische uitvoering van dat advies schakelen we de juiste partijen in, die we gedurende het gehele traject aansturen en intensief begeleiden.

Zo vertaalt BOAadvies visie en gebruikerswensen naar technische mogelijkheden. Samen zorgen we voor efficiënt gebruik en duurzaam beheer van maatschappelijk waardevolle gebouwen. Van onderzoek tot bouwmanagement en onderhoud: in elke fase het beste advies.

De bedrijfsfilosofie van BOAadvies is gebouwd op vijf kernprincipes.

  • Multidisciplinair – Multidisciplinaire teams zijn onze kracht. We brengen er alle aspecten van advies en bouwmanagement bij elkaar, zodat we gespecialiseerd en veelzijdig werken.
  • Kennisgedreven – BOA is gebouwd op kennis. Onze expertise maakt ons bijzonder en stelt ons in staat de beste oplossingen te vinden. We weten veel, maar zijn nooit uitgeleerd.
  • Innovatief en duurzaam – Bouwen voor de toekomst vraagt om een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen. We weten wat er speelt in onze markten, in de bouwsector én in de maatschappij.
  • Echt samenwerken – Teambuilding tussen alle betrokken partijen is de basis voor een succesvol functionerende projectorganisatie. Samen nemen en delen we onze verantwoordelijkheid.
  • Gepassioneerd – De mensen maken BOA. Samen zijn we een collectief van gedreven experts met hart voor ons werk. Plezier is daarbij onze belangrijkste bindende kracht.

Ruimteregie

BOAadvies maakt net als ICSadviseurs, ICSinterim en ICSzorg onderdeel uit van de ICS Ruimteregiegroep.

Onze visie op organisatie en huisvesting hebben wij samengebracht in onze kerncompetentie Ruimteregie. Ruimteregie bestaat uit een zorgvuldige regie over interne veranderingen, gecombineerd met een strak management van het bouwproject. Mits goed aangestuurd, kunnen beide elkaar stimuleren met als resultaat rendementsverbetering van zowel organisatie als huisvesting.

Onafhankelijk

Wij zijn volstrekt onafhankelijk. De ICS Ruimteregiegroep is eigendom van vier bevlogen adviseurs uit de eigen organisatie. Vanuit die positie dragen wij zorg dat het eindresultaat volledig aan uw wensen en eisen voldoet. Door de onafhankelijke positie zijn wij in staat bruggen te bouwen in complexe belangenvelden, zoals tussen gebruikers en bouwwereld, tussen financiers en gebruikers, tussen gebruikersgroepen, tussen publieke en private partijen en tussen korte- en langetermijnbelangen.