Whitepaper geluidsbewust ontwerpen voor het onderwijs

Pas aan het eind van de dag, als het – op de airconditioning en een voorbijrijdende auto na – stil is op school en een enkele docent nog wat proefwerken doorneemt, is merkbaar hoeveel geluiden de stilte normaliter verstoren. Zeker in de doorgaans dynamische onderwijsomgeving is geluidbewust ontwerpen een must. Maar hoe doet je dat? Forbo Flooring laat met haar nieuwste whitepaper zien hoe geluidshinder kan worden tegengegaan.

Geluid bestaat uit trillingen die zich voortbewegen door de lucht. Kort door de bocht zijn er drie vormen van geluid die overlast kunnen veroorzaken, te weten: luchtgeluid, loopgeluid en contactgeluid. Vooral bij de laatste twee spelen wanden, plafonds en vloeren een rol in het verminderen van geluidshinder. Zo is de akoestiek in een ruimte – zoals een klaslokaal, een collegezaal, de aula, de kantine of de gangen – voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de absorptie van dat geluid door de wanden, plafonds en vloeren.

Ruwe en zachte oppervlakken absorberen geluid , daar waar gladde en harde oppervlakken het geluid eerder reflecteren. Wanneer veel geluid wordt gereflecteerd, ontstaat er nagalm. In een enkel geval – zoals een hele grote ruimte (aula of gymzaal bijvoorbeeld) – zijn deze reflecties gewenst voor verstaanbaarheid over grotere afstand. In het algemeen – en zeker in een klaslokaal – geldt echter dat het beter is reflectie van geluid en nagalmtijd te reduceren omdat je elkaar anders slecht verstaat.

Als we naar de vloer kijken dan ligt het voor de hand om tegels en hout zoveel mogelijk te vermijden. In ruimtes waar je je echt goed wilt concentreren, is tapijt zoals Flotex, Tessera of Naaldvilt een aanrader. Daarnaast levert Forbo ook harde akoestische vloeren zoals Marmoleum of vinyl, die het contact- en loopgeluid tot wel 17dB reduceren. Vaak is een combinatie van zachte en harde vloeren de oplossing, afhankelijk van de functie van de ruimte. Zo vragen kantoren, klaslokalen en de docentenkamer bijvoorbeeld om een hele andere sfeer en invulling.

Daarnaast raadt Forbo zachte noppen aan onder stoelen en tafels, en bijvoorbeeld een product als Bulletin Board prikbord aan de muur. Dat absorbeert niet alleen geluid, maar kan ook esthetisch gebruikt worden en om dingen op te hangen.

Meer informatie: forbo-flooring.nl/akoestiek

Gratis ontwerpadvies:  forbo-flooring.nl/ontwerpservice