“Helft HAVO-scholieren heeft nekklachten. Who cares?”

De RSI-vereniging en Hogeschool Rotterdam hebben recent onderzoek uitgevoerd onder havo-scholieren en mbo-studenten naar klachten aan nek, schouders, armen en/of polsen. Ruim de helft van de ondervraagden zegt last te hebben van dergelijke klachten. Een derde ondervindt bovendien dagelijks of regelmatig ongezonde stress.

Werken met laptops of tablets, stress en onvoldoende bewegen zijn belangrijke oorzaken van RSI-klachten. De landelijke richtlijn voor beeldschermtijd is, volgens mediaopvoeding.nl 3 uur per dag voor scholieren en jongeren ouder dan 12 jaar. De onderzochte scholieren overschreden dit ruim: 4 uur tot 6 uur per dag beeldschermtijd op school. Huiswerk, dat ook op de laptop moet, en privégebruik komen erbij.

De ondervraagde docenten zeggen dat er nauwelijks aandacht is voor RSI. Van de scholieren geeft tweederde aan niet bekend te zijn met de risico’s op RSI-klachten. Een docent geeft aan dat er zoveel jongeren zó vaak hoofdpijn hebben dat het als normaal wordt gezien.

RSI is een erkende beroepsziekte. Een leerkracht met RSI kan naar de bedrijfsarts en werkaanpassingen krijgen. Leerlingen en studenten met dezelfde risico’s en dezelfde klachten moeten het zelf uitzoeken. In de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal jongeren dat met nek- en rugklachten bij de fysiotherapeut/oefentherapeut komt.

Toch dendert de digitalisering voort. Boeken maken plaats voor digitaal lesmateriaal, toetsen moeten op de laptop en laptop-lessen rukken op. Digitalisatie scheelt (nakijk)werk voor de leerkrachten. De leerkracht ontlasten door scholieren te overbelasten kan echter niet de bedoeling zijn.

Top 4 preventietips van de scholieren:

  • Goede houding aannemen
  • Minder laptop/telefoon
  • Genoeg bewegen en sport
  • Betere stoelen

De onderzoekers adviseren om een bewustwordingscampagne op te starten, specifieke lesprogramma’s op te zetten en preventie-workshops te geven.

Voor actuele feiten en cijfers zie rsi-vereniging.nl.

Uitnodiging
Op zaterdag 16 maart organiseert de RSI-vereniging in Amersfoort de Themamiddag ‘Alle puzzelstukjes bij elkaar’ over de beste manier om RSI-klachten aan te pakken. De middag is voor leden en niet-leden en er zijn er geen kosten aan verbonden. Meer informatie en inschrijven op rsi-vereniging.nl.